Akademicy dostaną więcej – jak uczelnia ma środki spoza budżetu

1 października wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”, dodatki specjalne (wypłacane z tytułu zwiększenia ich obowiązków służbowych lub powierzenia im dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy czy warunki jej wykonywania) dla pracowników publicznych szkół wyższych będą mogły być przyznawane do wysokości 80 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika, a nie do wysokości 40 proc., jak było dotychczas. Nadal jednak limit określa maksymalną łączną kwotę możliwych do udzielenia dodatków specjalnych, co w praktyce oznacza, że ich wysokość będzie mogła być niższa. Trzeba też pamiętać, że dodatki specjalne, będące fakultatywnymi składnikami wynagrodzenia pracowników uczelni, nie będą mogły być wypłacane ze środków otrzymanych z budżetu państwa, a tylko z innych źródeł. Będą więc mogły je przyznawać wyłącznie szkoły wyższe dysponujące pieniędzmi na przykład z funduszy Unii Europejskiej lub z opłat za czesne.

Nowe wysokości dodatków specjalnych będą dotyczyły 132 uczelni publicznych oraz 6 szkół wyższych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, finansowanych na zasadach uczelni publicznych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę