Adwentowy dzień skupienia

11 grudnia 2015 r. w parafii Św. Brygidy w Gdańsku odbyło się spotkanie Grupy Modlitewnej Duszpasterstwa Ludzi Pracy z duszpasterzem ks.dr Sławomirem Decowskim.

dni skupienia2015

Celem spotkania było skupienie adwentowe, zaś głównym tematem Jubileuszowy, Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia Bożego. Rok Jubileuszowy przypada co 50 lat, a ostatnio co 25 lat. Wspominaliśmy Nadzwyczajny Rok Odkupienia i Rok Jubileuszowy 2000. Aktualnie Kościół kładzie nacisk na fakt Miłosierdzia Bożego. Wiążę się on z Orędziem Miłosierdzia objawionym św. S.Faustynie Kowalskiej oraz nauczaniem trzech ostatnich papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. W tym kontekście Ks. Decowski wyjaśniał nam i komunikował bieżące wydarzenia społeczno-religijne. Zapoznaliśmy się z Bullą Papieską zatytułowaną „Oblicza Miłosierdzia”. „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” – to kluczowe zdanie bulli, które zostało nam teologicznie wyjaśnione przez Ks. Duszpasterza. Ewangelia o Jezusie Chrystusie jest Ewangelią Bożego Miłosierdzia, które ma stanowić dla nas drogowskaz, nie tylko na czas adwentu. Współcześni Europejczycy używają języka pojęciowego, zaś Biblia- używa języka obrazów. W tym języku jest przybliżane chrześcijanom Boże Miłosierdzie. Ksiądz Sławek skomentował różnicę pomiędzy wiarą i religijnością, przytaczał przykłady z Pisma świętego i z życia. Podkreślał, że miłość jest ze swej natury miłosierna i odnosił ten fakt do życia rodzinnego. Po konferencji uczestniczyliśmy we wspólnej Msza św. w kościele Św. Brygidy, podczas której modliliśmy się za wszystkich członków Solidarności i ich rodziny. Po Mszy św. nawiedziliśmy grób Ks. Prałata Henryka Jankowskiego. Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa.

Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkanie formacyjne naszej grupy modlitewnej DLP, które odbędzie się w marcu w ramach skupienia wielkopostnego.

 

Opracowała: Ewa Reszczyńska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę