ACTA 2 strażnik czy cenzor internetu?

Unijna dyrektywa o oprawach autorskich tzw. ACTA 2, nazywana ustawą o cenzurze internetu, została przyjęta przez Parlament Europejski.  W głosowaniu 26 marca br. poparło dyrektywę 348 europosłów. 274 było przeciw ACTA 2, a 36 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko ACTA 2 protestowali użytkownicy internetu, wydawcy, twórcy portali udostępniających zdjęcia i muzykę. Zdaniem krytyków regulacji ACTA 2, co ciekawe tak z opcji wolnościowych i anarchistycznych, jak i konserwatywnych, może to być narzędzie zamykania ust krytykom, ograniczania swobody wypowiedzi i eliminowania przeciwników politycznych choćby poprzez wyroki sądowe i kary finansowe.

Czym jest ACTA 2?

ACTA 2 to przygotowywana od 2 lat unijna dyrektywa reformująca kwestie praw autorskich. Z jednej strony wymusza płacenie autorom treści i multimediów,  z drugiej zaś może być narzędziem wpływu na obieg informacji. Kontrowersje budzą dwa punkty dyrektywy 11. i 13.

Kontrowersyjny zapis ACTA 2 dotyczy „podatku od linkowania”. Chodzi o to, aby wyszukiwarki i agregatory, czyli aplikacje ukazujące skonsolidowane informacje zebrane z różnych źródeł zewnętrznych miały obowiązek odprowadzania opłat na rzecz wydawców.

Otwiera to ścieżkę pociągania do odpowiedzialności każdego, kto opublikuje w sieci np. fragment    artykułu prasowego. Platformy i portale będą musiały podpisywać umowy licencyjne z właścicielami praw na treści chronione prawem autorskim.

ACTA 2 w artykule 13 wprowadza obowiązek filtrowania contentu (zawartości) pod kątem praw autorskich. Uwaga! Nie są nim jednak objęte encyklopedie internetowe (Wikipedia), archiwa edukacyjne i naukowe, usługi w „chmurze” dla indywidualnych użytkowników, platformy otwartego dostępu, platformy sprzedażowe.

Za przyjęciem ACTA 2 głosowali europosłowie: Kazimierz Ujazdowski (niezrzeszony), Danuta Hübner (PO), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PO), Barbara Kudrycka (PO), Julia Pitera (PO), Marek Plura (PO), Bogdan Zdrojewski (PO), Tadeusz Zwiefka (PO).

Jerzy Buzek (PO) nie głosował, choć dyrektywę poparł werbalnie i „jest gotów jej bronić w dyskusji publicznej”. Nie wziął udziału w głosowaniu ze względu na konflikt interesu.

Przeciwko ACTA2 głosowali: Danuta Jazłowiecka (PO), Adam Szejnfeld (PO), Róża Thun und Hohenstein (PO), ), Michał Boni (PO), Marek Plura (PO), Ryszard Czarnecki (PiS), Anna Fotyga (PiS), Beata Gosiewska (PiS), Czesław Hoc (PiS), Marek Jurek (Prawica RP), Karol Karski (PiS), Sławomir Kłosowski (PiS), Zdzisław Krasnodębski (PiS), Urszula Krupa (niezrzeszona), Zbigniew Kuźmiuk (PiS), Ryszard Legutko (PiS), Bolesław Piecha (PiS), Mirosław Piotrowski (niezrzeszony), Tomasz Poręba (PiS), Jadwiga Wiśniewska (PiS), Kosma Złotowski (PiS), Robert Iwaszkiewicz (KORWiN), Michał Marusik (KNP), Stanisław Żółtek (KNP), Jacek Saryusz-Wolski (niezrzeszony), Dobromir Sośnierz (Wolność), Andrzej Grzyb (PSL), Krzysztof Hetman (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL), Czesław Siekierski (PSL), Lidia Geringer de Oedenberg (niezrzeszona), Adam Gierek (Unia Pracy).

Wstrzymali się od głosu: Bogusław Liberadzki (SLD), Janusz Zemke (SLD).

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę