Aby prowadzić skuteczne rokowania

Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych w Polsce – jaka jest ich jakość prowadzenia, jakie są problemy, co można zrobić, aby poprawić ich efektywność – to tylko część pytań, na które szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania poświęconego ocenie pilotażowych szkoleń przeprowadzonych przez „Solidarność” we współpracy z Norweską Konfederację Związków Zawodowych LO Norway. W spotkaniu trwającym od 8 do 9 lipca w Hotelu Dal wzięli udział członkowie Zespołu ds. programu szkoleniowego „Rokowania zbiorowe: od ponadnarodowych do lokalnych praktyk”, trenerzy, którzy przeprowadzili szkolenia i koledzy z LO Norway zaangażowani w działanie.

rokowania_zbiorowe1

rokowania_zbiorowe2

fot. Olga Zielińska

 

– Dotychczas nikt nie prowadził badań jakości rokowań. Solidarność jako pierwsza zabrała się za ten temat. Dzięki projektowi „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” uzyskaliśmy cenne dane, zebrane w wielu firmach z całej Polski – wyjaśnia Agnieszka Rybczyńska, kierownik projektu. – A więc, zidentyfikowaliśmy problemy, zbadaliśmy i opisaliśmy je w raporcie. Na tym nie poprzestaliśmy. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy już pilotaż programu szkoleniowego dla liderów dialogu autonomicznego (na poziomie zakładu pracy). Jest to gotowe narzędzie, z którego mogą korzystać regiony. Przygotowujemy także komentarz dla uczestników szkolenia, który będzie zawierał praktyczne porady.

Agnieszka Rybczyńska podkreśla, że program szkoleniowy został stworzony w oparciu o rzeczywiste sytuacje i doświadczenia w zakładach pracy. Korzystano z wiedzy związkowców z całej Polski. Przygotowano 14 trenerów, którzy przeprowadzili pilotaż programu szkoleniowego, w którym wzięło udział 147 osób. Każde szkolenie prowadziło dwóch trenerów.

– Otrzymaliśmy ankiety ze szkoleń. Ponad 90 proc. uczestników stwierdziło, że szkolenia były bardzo pomocne i powinny znaleźć się w kalendarzu szkoleniowym w każdym regionie – relacjonuje Agnieszka Rybczyńska. – Ważne, abyśmy uświadomili liderom związkowym, jaka moc tkwi w dobrych i silnych rokowaniach. To pozwala pracownikom, obywatelom Polski mieć wpływ na przyszłość. A dowodem są wypowiedzi uczestników z przeprowadzonych szkoleń udzielone w ramach ankiet oceniających szkolenie.

Projekt pozytywnie ocenili także przedstawiciele LO Norway.

– Zaangażowaliśmy się w ten projekt, ponieważ zawsze dla nas były ważne takie idee, jak współpraca i braterstwo, przekraczając granice państwowe i polityczne. Ale także nawiązywanie współpracy na poziomie regionalnym oraz z lokalnymi związkami zawodowymi – Hans Øyvind Nilsen, LO Norway, koordynator projektów partnerskich LO Norway.

Hans Øyvind Nilsen dodaje, że LO Norway zależało na nawiązaniu współpracy ze związkami zawodowymi w innych krajach.

– Chcieliśmy zadzierzgnąć współpracę z „Solidarnością”. Szczególnie teraz w dobie kryzysu gospodarczego w Europie – mówi Hans Øyvind Nilsen. – Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie podejście do tego problemu mają organizacje związkowe w Polsce i innych krajach.

Związkowcy z Norwegii podkreślają, że cennym doświadczeniem były wyjazdy norweskich związkowców do Polski i polskich do Norwegii.

– Dzięki tym doświadczeniom mogliśmy zobaczyć z innej perspektywy, jak wygląda rzeczywistość europejska. Wypracować wspólny punkt odniesienia do problemów, które są w Europie. Ruch związkowy w Norwegii długo był uprzywilejowany. Nic nie trwa jednak wiecznie. Waszym doświadczenia mogą być dla nas pomocne – dodaje Hans Øyvind Nilsen. – Pod tym samym „parasolem” prowadzimy również osiem innych projektów w różnych krajach Europy.

Przedstawiciele LO Norway dodają, że Polacy stanowią dziś największą grupę emigracji zarobkowej w Norwegii. Pracuje tam ok. 60 tys. Polaków.

– Od 1994 r. ten trend stale rośnie. Uważamy, że dzięki temu Norwegia nabrała nowych kolorów. Została wzbogacona kulturowo, społecznie i ekonomicznie – wyjaśnia Hans Øyvind Nilsen. – To zrozumiałe więc, że zależało nam na poszerzeniu wiedzy o nas nawzajem. Ten projekt to umożliwił.

Øyvind Rongevær, LO Norway, ekspert, odpowiedzialny za badania w zakresie rokowań zbiorowych i zagadnień BHiP dodaje, że Norwegia jako kraj w ramach EOG jest częścią europejskiego rynku pracy.

– To oznacza, że pracownicy innych krajów, zatrudnieni w Norwegii powinni mieć zapewnione takie same warunki pracy i płacy jak Norwegowie. I odwrotnie – tłumaczy Øyvind Rongevær. – Zaobserwowaliśmy jednak przypadki wykorzystywania pracowników z innych krajów, w tym Polaków. Chodziło nam wiec także o to, aby przeciwdziałać takim praktykom, zwalczać dumping społeczny i wykorzystywanie pracowników. Do tego potrzebna jest jednak wiedza dot. warunków pracy, struktur związkowych w innych krajach. Sporą wiedzę na ten temat zdobyliśmy w trakcie realizacji projektu.

Projekt „Rokowania zbiorowe w firmach ponadnarodowych” rozpoczął się w styczniu 2013 r. Finansowanie programu, którego koszt wyniósł ok. 400 tys. euro, pochodziło w 89 proc. z funduszy norweskich, 11 proc. – ze środków KK NSZZ „S”.

zola

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę