ABC funduszu socjalnego

Dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które odbyło się 10 czerwca  w  siedzibie gdańskiej „Solidarności”. Z przepisami dotyczącymi ZFŚS zapoznało się 40 związkowców reprezentujących kilkanaście organizacji związkowych.

Zdjęcia: Olga Zielińska

 

W programie szkolenia znalazły się między innymi takie zagadnienia jak, ustawowe obowiązki pracodawcy w zakresie funduszu socjalnego, zasady jego tworzenia, wydatkowanie środków z funduszu, uregulowania podatkowe, administrowanie funduszem. W trakcie szkolenia  związkowcy zapoznali się również z rolą związków zawodowych w dysponowaniu środkami na ZFŚS. Ponieważ dużą część uczestników szkolenia stanowili przedstawiciele oświaty, osobno omówiono uregulowania dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego. – Po wyborach obserwujemy zwiększone zainteresowanie związkowców szkoleniami. Co nas bardzo cieszy – mówi Przemysław Sąpór prowadzący wtorkowe szkolenie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę