1610: wojska polskie zajęły Kreml

8 października 1610 roku hetman Stanisław Żółkiewski wkroczył na Kreml, witany przez Dumę bojarską oraz duchowieństwo cerkwi z patriarchą Hermogenem na czele.

Do listopada 1612 roku Kreml zajmowała polska załoga wojskowa pod dowództwem Aleksandra Korwina Gosiewskiego i Mikołaja Strusia. Dzisiaj Rosja świętuje – jako święto narodowe – pamiątkę wyrzucenia nas z Kremla w 1612 roku. 4 listopada w Rosji świętuje się „oswobodzenie Moskwy od polskich i litewskich interwentów”.

Co doprowadziło do polskiego triumfu?

W 1579 r. wojska Rzeczypospolitej odbijają Połock, w 1580 r. – zdobywają Wielkie Łuki. Z wolna realizuje się projekt wejścia ziem Rusi do Rzeczypospolitej. Po raz pierwszy wojska Korony i Litwy wkroczyły na Kreml w 1605 r. z Dymitrem Samozwańcem, który koronuje się na cara. Bojarzy Szujscy, którym pozwolono działać, wyprawiają Dymitra na tamten świat, W 1606 w Moskwie wybuchło powstanie antypolskie, na czele którego stanął Wasyl Szujski. 27 maja 1606 roku Rusini wyżynają polską załogę, a trupa Dymitra palą by popioły wystrzelić z armaty. Carem zostaje Wasyl Szujski.

Po zabiciu lojalnego wobec Polaków Dymitra Szujski został wybrany carem, a w 1608 zawarł z królem Polski rozejm. Obawiając się jednak kolejnych interwencji zbrojnych, a także nie mając pełnego poparcia wśród poddanych, car zawarł ze Szwecją pakt sojuszniczy.

Do decydującego starcia doszło w czasie bitwy pod Kłuszynem 4 lipca 1610 r., w której armia rosyjska została rozbita przez wojska polskie dowodzone przez Stanisława Żółkiewskiego. Polska husaria starła przeciwnika w pył w sytuacji dysproporcji sił 1:5 (35 tysięcy Rosjan i zaciężnych cudzoziemców stanęło przeciwko niespełna siedmiu tysiącom wojsk polskich dowodzonych przez Stanisława Żółkiewskiego).

W tej bitwie najbardziej uwidoczniła się wartość bojowa husarii. Towarzyszy husarskich było pod Kłuszynem 5 556. Niektóre roty musiały szarżować po kilka razy by pobić pięciokrotnie liczniejszego wroga. W tej bitwie towarzysze husarscy pokazali swoją uniwersalność. Husaria doskonale poradziła sobie z lekką jazdą typu wschodniego, jak i ciężką zachodnioeuropejską rajtarią.  W nocy z 20 na 21 września 1610 oddziały Żółkiewskiego weszły do Moskwy. 8 października 1610 wojska polskie zajęły Kreml.

29 października 1611 roku triumf Rzeczypospolitej dopełnił Hołd Szujskich – homagium, przebywającego w polskiej niewoli, zdetronizowanego cara Rosji, Wasyla IV Szujskiego i jego braci: Dymitra (dowódcy sił rosyjsko-szwedzkich w bitwie pod Kłuszynem) i Iwana, złożone królowi Polski Zygmuntowi III Wazie i królewiczowi Władysławowi, ówczesnemu carowi Rosji.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę