771 dzieci odebranych rodzicom z powodu biedy

771 dzieci odebrano spod opieki rodziców z powodu biedy w 2012 r. To dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zła sytuacja materialna nie powinna być powodem odbierania rodzicom dzieci, ale w Polsce tak się dzieje uważa wielu psychologów, pedagogów i opiekunów społecznych. Do takich przypadków dochodzi nawet w sytuacjach, gdy jest bardzo silna więź emocjonalna między dziećmi i rodzicami. Rodzicom po orzeczeniach sądowych bardzo trudno jest odzyskać swoje dzieci, nawet wtedy, gdy nie są rodzinami patologicznymi, a jedynie mają problemy finansowe – np. mają za małe mieszkania, czy nie posiadają wystarczających środków na życie. System opieki nad rodzinami w Polsce w wielu przypadkach działa w uproszczonym wymiarze. Najprostszym sposobem na uporanie się z problemem biednej rodziny, w której dzieci nie mają właściwych warunków bytowych jest wydanie  przez sąd orzeczenia o pozbawienie rodziców opieki nad dziećmi i umieszczenie ich w rodzinach czy placówkach zastępczych. Pomoc społeczna nie ma jednak często narzędzi, by we właściwy sposób (finansowy i psychologiczny) wesprzeć rodzinę, by nie rozdzielano dzieci z rodziną.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę