Stopa bezrobocia w skali kraju: 5,2 proc. Na Pomorzu: 4,4 proc.

W lipcu br. 5,2 proc. wyniosła krajowa stopa bezrobocia. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc., a w porównaniu do lipca 2018 r. była niższa o 0,6 proc. W woj. pomorskim była jeszcze niższa i wyniosła 4,4 proc. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia na Pomorzu nie uległa zmianie. W porównaniu do lipca 2018 r. była zaś niższa o 0,3 proc.

W stosunku do czerwca 2019 r. spadek stopy bezrobocia o 0,1 pkt. proc. odnotowano w pięciu województwach, natomiast w jedenastu województwach stopa bezrobocia nie uległa zmianie. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim 2,8 proc., najwyższą w województwie warmińsko – mazurskim 8,7 proc. Województwo pomorskie w lipcu br. zajmuje 4. miejsce w kraju pod względem najniższej stopy bezrobocia, po województwie wielkopolskim – 2,8 proc., śląskim – 3,8 proc. i małopolskim – 4,2 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kraju to 869,3 tys. osób. W stosunku do czerwca 2019 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 0,9 proc. (tj. o 7 842 osoby). Największy spadek wystąpił w województwie lubuskim o 2,9 proc. oraz śląskim o 2,5 proc. Natomiast wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwie opolskim i świętokrzyskim. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2019 r. była niższa niż przed rokiem o 9,6 proc. (tj. o 92 518 osób).

W woj. pomorskim 41,3 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. W stosunku do czerwca 2019 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4 proc. (tj. o 590 osób).

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w trzynastu powiatach, największy wystąpił w powiecie malborskim o 9,0 proc. (tj. o 176 osób). Natomiast wzrost liczby bezrobotnych wystąpił w sześciu powiatach, największy w powiecie kwidzyńskim 4,3 proc. (tj. o 75 osób). Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2019 r. jest niższa niż przed rokiem o 6,1 proc. (tj. o 2 675 osób).

Optymistyczne, że oferty 118,6 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do czerwca 2019 r. odnotowano wzrost o 15 proc. (tj. o 15 464 oferty).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do czerwca 2019 r. wystąpił w 14 województwach, z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Największy wzrost ofert pracy wystąpił w województwie opolskim o 41,8 proc. (tj. o 1 027 miejsc).

W woj. pomorskim 8,2 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do czerwca 2019 r. odnotowano wzrost o 8,2 proc. (tj. o 621 ofert). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do czerwca 2019 r. wystąpił w jedenastu powiatach, największy odnotowano w powiecie gdańskim o 159 miejsc oraz sztumskim o 49 miejsc. Natomiast spadek ofert pracy wystąpił w dziewięciu powiatach, największy w powiecie starogardzkim o 301 miejsc.

Spadek bezrobocia, z jednej strony optymistyczny, powoduje luki na rynku pracy. Te zaś wypełniają pracownicy z zagranicy.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę