Znaczek pocztowy z „Solidarnością”

W piątek 2 sierpnia br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy emisji „Ogólnopolski Bieg Uliczny NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu”. Znaczek powielony jest w pięciu milionach egzemplarzy. 

Autor projektu Jerzy Pietras przedstawił na znaczku rysunek biegnących zawodników na tle latarni morskiej. Wzdłuż lewej i górnej krawędzi znaczka umieszczono nazwę emisji: „Ogólnopolski Bieg Uliczny NSZZ „Solidarność” w Kołobrzegu”.

Znaczek obiegowy o wartości 30 gr. wydano w nakładzie 5 mln sztuk.

7d720184303072c714f5a3cfbff9716d_L

Ogólnopolski Bieg Uliczny „Solidarności” w Kołobrzegu organizowany jest przez Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” od 1989 roku. Bieg upamiętnia podpisanie porozumień sierpniowych w 1980 roku.

Poza zawodowymi biegaczami, w zmaganiach uczestniczą także amatorzy oraz osoby niepełnosprawne z całej Europy. Tegoroczna 30. edycja odbędzie się w niedzielę 18 sierpnia 2019 r.

Oprócz znaczka Poczta Polska wydała, w limitowanej wersji, kopertę FDC, czyli kopertę wydawaną w pierwszym dniu obiegu znaczków. Widnieje na niej fotografia kołobrzeskiej plaży.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę