Referendum zdecyduje czy będzie strajk w portugalskiej sieci „Biedronka”

W Jeronimo Martins Polska (sklepy sieci „Biedronka”) 15 stycznia br. rozpoczęło się referendum strajkowe, które potrwa do 30 kwietnia 2019 roku. Jeśli połowa pracowników weźmie w nim udział i co najmniej co drugi z jego uczestników opowie się za strajkiem nastąpi regularna akcja strajkowa. 

Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej w Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie prowadzonego z pracodawcą sporu zbiorowego.

Ze względu na braku uwzględnienia w drodze uczestnictwa organizacji zakładowej w spotkaniach okresowych z pracodawcą postulatów strony związkowej dotyczących poprawy warunków pracy Komisja Zakładowa postanowiła wszcząć spór zbiorowy z pracodawcą.

O strajku w sklepach sieci „Biedronka” zdecyduje 65 tysięcy pracowników z trzech tysięcy sklepów. Pracownicy Biedronki domagają się podwyżek płac i skrócenia godzin pracy sklepów. Biedronka należy do spółki akcyjnej Jerónimo Martins Polska, której właścicielem jest portugalskie konsorcjum Jerónimo Martins.

NSZZ „Solidarność”, „Solidarność ’80” oraz „Sierpień ’80” przedstawiły siedem postulatów: Poprawa warunków pracy poprzez ograniczenie wielozadaniowości na stanowiskach pracy; Wprowadzenie regulaminu wynagradzania uwzględniającego transparentne kryteria premiowania; Ustalenie zasad rozliczania delegacji Jak podkreślono w czasie rokowań, pracownicy spółki nie otrzymują należności z tytułu odbytej podróży służbowej w terminie; Wprowadzenie regulaminu pracy uwzględniającego przedstawione przez związki zawodowe stanowisko; Ograniczenie godzin otwarcia sklepów w dni poprzedzające dni wolne od handlu zgodnie z zapisami ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni tj. w piątki i soboty do godz. 21.

Referendum to konsekwencja trwającego od sierpnia ub.r. sporu zbiorowego między „Solidarnością” w Biedronce a zarządem tej sieci. Związek zapowiadał przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w sklepach i domagał się  zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczenia wielozadaniowości na stanowiskach pracy w sklepach sieci, gdyż np. kasjerom powierzane są prace magazynowe.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę