MON przywraca ideę Legii Akademickiej

Od stycznia br. uczelnie mogą po raz drugi zgłaszać się do udziału w programie wojskowego szkolenia ochotniczego studentów. Jest on realizowany wspólnie przez resorty obrony narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego.  

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca od 2017 roku ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka”. MON pilotażowy program kieruje do studentów. Wzorem z lat 2003-08 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Legia Akademicka to ochotnicza formacja wojskowa utworzona 11 listopada 1918 roku z młodzieży studenckiej uczelni warszawskich, 26 listopada 1918 roku przeformowana w regularny oddział piechoty, który 3 grudnia 1918 roku otrzymał nazwę 36 Pułk Piechoty.

Dlaczego Legia Akademicka? Przed Siłami Zbrojnymi RP stoi pilne zadanie odbudowy rezerw osobowych i młodszych wiekiem żołnierzy rezerwy, w szczególności oficerów i podoficerów.

W tym celu Ministerstwo Obrony Narodowej uruchomiło programu pilotażowego ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”.Odznaka_36pp

Ochotnicze szkolenie studentów odbywa się na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Program nauczania obejmował będzie 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbędą się w formie wykładów. Obejmują wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura składa się z dwóch modułów: moduł szkolenia podstawowego zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik otrzymuje 91,20 zł.

Program pilotażu przewiduje także docelowo uruchomienie modułu oficerskiego.  Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera.

Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.

ASG

fot. 36 Pułk Piechoty, Wikipedia

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę