Rząd przedstawił propozycje wynagrodzeń w sferze budżetowej

W trakcie spotkania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 29 sierpnia 2018 r. w Gdańsku Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła rządowe propozycje wynagrodzeń w sferze budżetowej oraz kwotę bazową funduszu socjalnego na rok 2019.

Główną propozycją jest odmrożenie kwoty bazowej dla budżetówki oraz kwoty bazowej funduszu socjalnego. Ponadto rząd proponuje podwyższenie minimalnego wynagrodzenia do 2220 zł.

– To propozycja, którą adresujemy do partnerów społecznych i pracowników sfery budżetowej, której pensje nasi poprzednicy przez wiele lat mrozili powodując sytuację pogłębionych dysproporcji w wynagrodzeniach – powiedziała minister Rafalska.

– Wysokość minimalnego wynagrodzenia to propozycja, która wciąż jest w konsultacjach, ostateczny termin przyjęcia minimalnego wynagrodzenia to 15 września. Proponowana przez nas stawka godzinowa to 14,50 zł. W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje związkowe. Przypominam, że największe wzrosty minimalnego wynagrodzenia to zawsze były decyzje rządów Prawa i Sprawiedliwości – dodała pani minister.

– Zakładowy fundusz świadczeń pracowniczych był mrożony przez poprzednie lata. To powodowało, że pracownicy o najtrudniejszej sytuacji mieli ograniczoną możliwość korzystania z tego funduszu. Wiemy, że w 2015 r. wzrosty w sferze budżetowej były niższe niż w gospodarce. W 2016 r. ten trend zaczął się zmieniać i wynagrodzenia wzrastały mimo, że kwota bazowa były zamrożona. Nasze propozycje są przygotowane w sytuacji gdy jest niższy niż zwykle deficyt, jest mała relacja długu publicznego. Mamy zdyscyplinowany budżet, racjonalny, ale dostrzegający problemy, finansujące programy społeczne – wyjaśniała Rafalska.

Solidarność postuluje o 12 proc. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej (do kwoty 2278 zł.) oraz odmrożenie kwoty naliczania funduszu socjalnego. Postulaty zostały przedstawione przez Związek podczas ostatnich obrad Komisji Krajowej.

– Propozycje rządu są konstruktywne i dają nadzieje na kompromis. Ale negocjacje będą trudne, szczególnie w sprawie budżetówki. Problem jest nie tylko w samym wskaźniku wzrostu, ale też sposobie podziału tych środków, tak aby najniżej uposażeni zyskali większe podwyżki – skomentował Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” propozycje rządu przedstawione na KK przez Elżbietę Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

mig

Źródło: tysol.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę