6,9 miliona zł „decyzji płatniczych” OIP w Gdańsku dla pracowników

Grzywny dla nieuczciwych pracodawców nie są wysokie. Jeden mandat karny to niewiele ponad tysiąc zł. Dlatego „Solidarność” domaga się większych uprawnień dla kontrolerów Inspekcji Pracy.

Niemniej jednak wyniki zbiorczej kontroli Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku za rok 2017 są porażające. Kwota mandatów przekroczyła 1 milion zł, a 2,5 tysiąca pracownikom pracodawcy musieli wypłacić 6,9 miliona zł.

Inspektorzy pracy w ubiegłym roku przeprowadzili 5,5 tysiąca kontroli, których efektem było m.in. wydanie 16550 decyzji nakazowych, w tym 399 decyzji płatniczych, decyzji 221 wtrzymania prac, 308 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 141 decyzji skierowania pracowników do innych prac. Ponadto ujawniono prawie tysiąc przypadków zatrudnienia na czarno i wydano prawie 1,7 tysiąca mandatów oraz zawiadomiono prokuraturę.

Najczęstsze stwierdzone przez inspektorów pracy nieprawidłowości  dotyczyły zagadnień związanych z wynagrodzeniami za pracę, stosunku pracy, czasu, legalności zatrudnienia oraz problemów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy, np. badań lekarskich i szkoleń BHP.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę