Rada Sekcji o zmianach w edukacji i sprawach pracowniczych

Członkowie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S” 6 marca br. zajmowali się zmianami w prawie oświatowym, czyli w opiniowaniu arkuszy organizacji szkół, w urlopach zdrowotnych, projektem kryteriów oceny pracy opracowanych przez MEN oraz wystosowali interwencyjne pismo do marszałka woj. pomorskiego w sprawie płac administracji i obsługi.

Związkowcy czekają na odpowiedź MEN na wykaz problemów, które złożyli do minister Anny Zalewskiej na spotkaniu 2 lutego br.

Podczas owego spotkania z członkami „S” 2 lutego 2018 r. pojawiło się kilka dodatkowych spraw. Zostały one przesłane do minister Zalewskiej. A są to m.in. tematy związane z zatrudnieniem nauczycieli, czyli zapytania o działania na rzecz pierwszeństwa zatrudnienia nauczycieli gimnazjów w szkołach ponadpodstawowych, o rozwiązania wzmacniające  funkcjonowanie metodyków w oświacie, dodatków wyrównawczych i trudnościowych.

Zaapelowano o podejmowanie działań na rzecz zapewnienia wysokich standardów, które powinni reprezentować dyrektorzy (zwiększenie kompetencji Kuratora Oświaty, przedstawienie sprawozdania z realizacji programu działania przez dyrektorów przy ubieganie się o ponowny wybór. Rozważano, teoretycznie, sytuację rodem z Finlandii. Tam wybierają dyrektora Rady Pedagogiczne, jest więc on reprezentantem grona pedagogicznego wobec organu prowadzącego.

A jakie jest stanowisko Rady Sekcji w sprawie „godzin pokarcianych”. Związkowcy argumentują: zajęcia dodatkowe – tak, ale… płatne.  Stąd Rada Sekcji apeluje do MEN o przywrócenie godzin do dyspozycji dyrektora, przeznaczonych na organizację dodatkowych obowiązkowych zajęć z różnych przedmiotów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych czy zajęć rozwijających zainteresowania, uzdolnienia, zajęć SKS, chóru oraz innych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

ASG

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę