Optymiści wyprzedzili pesymistów

Po raz pierwszy od lat prowadzone przez GUS badania nastrojów konsumentów pokazały, że więcej Polaków jest zadowolonych niż niezadowolonych.

Przewaga optymistów wynosi 1,8 punktu – w przypadku przyszłości oraz 4,8 punktu, jeśli chodzi o ocenę obecnej sytuacji. Może się wydawać, że to niewiele, jednak jeszcze pięć lat temu zadowolona była tylko jedna trzecia badanych.

Z czego wynika optymizm badanych Polaków?

Portal ze „stajni” Fratrii Wgopodarce.pl wskazuje, że wpłynęła na to poprawa sytuacji finansowej, sytuacji na rynku pracy, na którą składa się wypadkowa kilku ostatnich lat i kondycji gospodarki. Według danych GUS w 2016 roku dochód rozporządzalny wzrósł realnie (uwzględniając zmiany cen) o 6,4 proc., czyli najwyżej od czterech lat.

Również analiza prowadzona przez Narodowy Bank Polski pokazuje, że w zeszłym roku dochód do dyspozycji w gospodarstwach domowych wzrósł realnie o 5,6 proc., wyraźnie przyspieszając w drugiej połowie roku. Duża w tym zasługa dochodu ze świadczeń społecznych, w tym programu 500+, realizowanego z pieniędzy budżetu państwa, które zwiększyły dynamikę dochodu do dyspozycji o 2,1 punktu procentowego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę