6-dniowy tydzień pracy

Projektem PO, który przewiduje wynagrodzenie za pracę w dniu od niej wolnym, ma się zająć Sejm na najbliższym posiedzeniu podaje PAP. Zdaniem „Solidarności” i innych związków zawodowych oraz opozycji parlamentarnej to w praktyce powrót do pracy przez sześć dni w tygodniu

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada, że za pracę w dniu wolnym od pracy, którym zwykle jest sobota, przysługiwałby dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę. Dodatek byłby wypłacany na wniosek pracownika, lub w razie braku możliwości udzielenia mu dnia wolnego. Zmiany miałyby wejść w życie 30 dni od ogłoszenia.

Według obecnych przepisów pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu od niej wolnym „wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy”, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę