Innowacyjny postęp – w rankingu

Okazuje się, że polska gospodarka staje się bardziej innowacyjna. Ten trend pokazuje  „Globalny indeks innowacyjności 2016”, ranking, w którym w stosunku do 2015 roku awansowaliśmy o siedem pozycji.

W najnowszym ranking opublikowanym przez Uniwersytet Cornella Polska zajęła 39. miejsce, uzyskując 44,2 pkt na 100 możliwych. Zestawienie obejmuje 128 krajów z całego świata. W zeszłym roku stan naszej gospodarki dał nam 46. pozycję.

Z raportu wynika, że najbardziej innowacyjną gospodarkę na świecie ma Szwajcaria. Dalej są Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Oceny dokonano w ramach oceny rezultatów innowacyjności, działań proinnowacyjnych oraz efektywności innowacji, w których Polska zajęła kolejno 46, 39 i 66 pozycję.

Największymi atutami polskiej gospodarki są stabilność i bezpieczeństwo polityczne (26 miejsce), wynik uczniów w teście PISA (9), łatwość uzyskiwania kredytów (18)., handel, konkurencyjność i wielkość rynku (15), wielkość rynku krajowego (22), płatności za własność intelektualną (22) oraz indeks cytowalności dokumentów naukowych (24).

Przypomnijmy, że model transformacji przyjęty w latach 1988-90 uzależnił nas od zagranicznego kapitału i obcej myśli technicznej, sprowadzając naszą gospodarkę do funkcji poddostawczych. Zagraniczne koncerny mają ośrodki badawcze u siebie.   Jak z tego wyjść? Odpowiedzi szukał wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin m.in. w udzielonym nam w styczniu wywiadzie. Pytany o patriotyzm gospodarczy min. Gowin odpowiedział:

– To jest także długofalowa polityka gospodarcza. Polska potrzebuje mody na patriotyzm gospodarczy. To nie jest slogan. Zachowania patriotyczne w gospodarce nie są anachronizmem, lecz stanowią o sile gospodarki. Realne działania to uściślenie i ujednolicenie systemu finansowego, np. wpływów z VAT, to polityka państwa wspierająca rodzimych wytwórców. Nie mówię o wzroście obciążeń, ale o tym, że podatki powinni płacić sprawiedliwie wszyscy. Patriotyzm gospodarczy to też tworzenie warunków do powstania centralnych ośrodków przemysłowych. To w nich ma dochodzić do synergii nauki i oczekiwań przemysłu.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę