500 stypendiów w 12 lat. Zbliża się finał kolejnej edycji Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”. Ty też możesz pomóc!

Wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, angażują się w wolontariat, a także rozwijają pasje i zainteresowania – tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”, prowadzonego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy. Stypendia dla 47 uzdolnionych uczniów w ramach XII edycji Funduszu zostaną wręczone w Gdańsku 31 sierpnia podczas obchodów 34 rocznicy Sierpnia ’80. Oznacza to, że przez ponad dekadę finansowe wsparcie od członków i sympatyków Związku w Regionie Gdańskim otrzymało już dokładnie 500 młodych osób! Łączna kwota wypłaconych stypendiów wynosi ok. 400 tys. zł.

fund_stypendialny_fund_pracy

Fundusz Stypendialny im. NSZZ „Solidarność” początkowo prowadzony był pod egidą Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Od 2010 r. akcję prowadzi Pomorska Fundacji Edukacji i Pracy, powstała z inicjatywy Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” i Związku Pracodawców Forum Okrętowe, aby prowadzić działania polepszające sytuację społeczno-ekonomiczną grup dyskryminowanych na rynku pracy, a zwłaszcza młodzieży, kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie Fundusz Stypendialny jest wpisany do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla Województwa Pomorskiego jako przedsięwzięcie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w regionie.

Jeśli ktoś chce wesprzeć utalentowaną i pracowitą młodzież z województwa pomorskiego, może jeszcze dokonać wpłaty darowizny na konto Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Warto podkreślić, że wpłaconą kwotę będzie można odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2014 r.

Numer konta Fundacji to: 71 1500 1025 1210 2010 1804 0000.

Misja Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy zawiera się w haśle „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Celność tej maksymy potwierdzają m.in. opinie ubiegłorocznych stypendystów „Solidarności”.

– Chcę powiedzieć moim rówieśnikom, że warto się uczyć. To jest bardzo dobre, że młodzież, która jest ambitna i chce się uczyć, może liczyć na stypendium z „Solidarności” – podkreśla Agnieszka Baczyńska.

– Stypendium „Solidarności” jest nagrodą za ciężką pracę dla tych ludzi, którzy zadali sobie trud, aby mieć lepsze wyniki w nauce i dość siły, by realizować swoją pasję i zainteresowania – dodaje Jakub Gierowski.

Fundacja jest pierwszą taka inicjatywą „S” w skali kraju. Jej celem jest wsparcie rodzin niezamożnych, często pozostających bez pracy, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci – szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami. Działalność fundacji to również integracja środowisk oraz upowszechnianie idei solidarności. Zorganizowano warsztaty dziennikarskie, spotkania z „Solidarnością”, szkolenia. Wspólnie z wolontariuszami z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku obsługujemy różnego rodzaju imprezy, udzielamy pomocy osobom w trudnej sytuacji zawodowej. Współpracujemy z pomorskimi szkołami i wydawnictwami. Od niedawna posiadamy status organizacji pożytku publicznego, co pozwala osobom podzielającym naszą wizję przekazywać na konto fundacji 1 procent naliczonego podatku dochodowego. W przyszłości pieniądze te przeznaczymy na rozwój fundacji i Funduszu Stypendialnego.

Download PDF

Powrót Drukuj stronę