500 plus: mniej na socjalu, konsumpcja nakręca PKB

- Wypłacono ponad 11,3 mld zł w ramach świadczenia 500 plus – poinformowała 14 października br. Elżbieta Rafalska minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Po wprowadzeniu programu zmniejszyła się liczba osób  korzystających z pomocy społecznej.

Korzysta z tego świadczenia 3,8 mln dzieci.

- Patrzymy, na ile program 500 plus wpłynął lub zmienił funkcjonowanie pomocy społecznej i pierwsze dane pokazują, że liczba rodzin, która do tej pory korzystała z pomocy społecznej, zmniejszyła się – zauważyła minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Według minister liczba klientów ośrodków pomocy społecznej, którzy mieli zawarte kontrakty socjalne, zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,1 tys.  Mniejsza liczba może wynikać z tego, że część osób przestała korzystać z pomocy społecznej, bo dziś sytuacja wielu rodzin mogła poprawić się chociażby z powodu świadczenia rodzina 500 plus, ale także z poprawy sytuacji na rynku pracy.

Na cały rok na realizację programu przewidziana jest kwota 16 mld zł.

Programem jest objętych średnio 52,2  proc. dzieci do 18 roku życia, przy czym w gminach wiejskich jest to aż 61 proc. dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 56 proc. dzieci i w gminach miejskich 44 proc. dzieci. To potwierdza, że najwięcej wielodzietnych niezamożnych rodzin funkcjonuje w środowisku wiejskim.

Przekazanie polskim rodzinom do końca września kwoty ponad 11,3 mld zł miało  też wpływ na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych, co było już widoczne we wpływie na wzrost PKB w II kwartale tego roku. Wzrost ten realnie, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wyniósł 3,1 proc.

W końcu rodziny wielodzietne stać jest na zakup nowej odzieży i obuwia dla dzieci, wyposażenia w przybory szkolne, a także na wspólny wyjazd na chociaż krótkie wakacje. Co ciekawe zniknęły z oferty banków i instytucji pożyczkowych reklamy kredytów i pożyczek na wyprawkę szkolną dla dzieci.

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę