500+: do kiedy ponowny wniosek?

Pierwszy okres, na który ustalane było prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i skończy się z dniem 30 września 2017 r.  Kolejne świadczenia będzie ustalane na okres 1 roku – od 1 października do 30 września.

Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego będzie udostępniał podmiot realizujący świadczenia wychowawcze, tj. samorząd gminy. Wniosek można składać przez internet lub w gminie lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Do wniosku o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest wymagane dołączanie żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze dotyczy pierwszego lub jedynego dziecka (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) należy dołączyć do wniosku w szczególności:

oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Stan prawny na 12.07.2017 r.

Maria Szwajkiewicz

Download PDF
Powrót Drukuj stronę