Federacja Młodzieży Walczącej – przywracanie historii. Spotkanie w IPN

Gdański Oddział IPN zaprasza w czwartek 19 listopada br. na promocję książki „Federacja Młodzieży Walczącej 1984–1990”. Publikacja powstała pod red. prof. Marka Wierzbickiego.

Gośćmi i prelegentami spotkania będą działacze FMW ks. Jarosław Wąsowicz, Robert Kwiatek i Dariusz Krawczyk.

Spotkanie odbędzie w nowej siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej przy al. Grunwaldzkiej 216 w Gdańsku.

Goście proszeni są o rejestrację (przy pomocy dokumentu tożsamości) w okienku ochrony przy wejściu do budynku.

Federacja Młodzieży Walczącej powstała w 1984 roku jako kontynuacja rozbitej przez aparat bezpieczeństwa Federacji Młodzieży Szkolnej pod hasłem bezkompromisowej walki z systemem PRL. Struktury Federacji rozwijały się w niemal wszystkich regionach kraju. I to mimo postępującego słabnięcia podziemia politycznego i stopniowego braku zainteresowania większości społeczeństwa działalnością konspiracyjną, szczególnie po „odwilży” 1987 roku.

Przypomnijmy, że Federacja Młodzieży Walczącej odrzuciła kompromis „okrągłostołowy” z 1989 roku, wchodząc nawet w konflikt z ówczesnym kierownictwem NSZZ „Solidarność” z Lechem Wałęsą na czele. Ta postawa kontestująca układ z PZPR i rządem PRL spowodowała, że środowisko FMW znalazło się na marginesie sceny politycznej w III RP. I to mimo znaczącej roli Federacji w przełomie politycznym lat 1988 i 1989 .

Spotkanie: gdański Oddział IPN, al. Grunwaldzka 216; 19 listopada 2015 (czwartek), godz. 17.30–19. Wstęp wolny.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę