Ludzie pracy u Królowej Polski

– Przybywamy na Jasną Górę, aby pokłonić się Królowej Polski. To dla nas bardzo ważne wydarzenie, a tak właściwie najważniejsze, bo modlimy się tutaj nie tylko o godną pracę, ale modlimy się również za tych wszystkich, którzy tej pracy nie mają – mówił Piotr Duda, przewodniczący „Solidarności” na Jasnej Górze podczas XXXIII pielgrzymki ludzi pracy. Piotr Duda, lider Związku m.in. przypomniał pielgrzymkę z 2013 roku.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

– Przybyliśmy wtedy prosto z demonstracji w Warszawie, na której mocno akcentowaliśmy słowa „Dość Lekceważenia Społeczeństwa”. Od lat mamy na sztandarach słowa dotyczące podmiotowości ludzkiej pracy, godności ludzkiej pracy, standardów pracy, z którymi dzisiaj jest w Polsce tyle problemów. Nasza konsekwencja powoli przynosi owoce. Przypomnę nasze wygrane skargi w Trybunale Konstytucyjnym. To nasza determinacja doprowadziła do tego, że niepełnosprawni mają lepsze warunki pracy – mówił Piotr Duda i przypomniał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Władza przechodzi z rąk do rąk, a Wy, ludzie Solidarności macie być z górnikami, pielęgniarkami, robotnikami i wszystkimi innymi branżami, którzy potrzebują Waszej pomocy”.

Na ołtarzu na klasztornych wałach umieszczono relikwie serca bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.

List do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ludzi Pracy wystosował też prezydent Andrzej Duda. Odczytała go szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Prezydent Duda odwołał się do encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”.

– Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu, warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł papież Polak. W jednej z encyklik zapisał: „Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II, pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35-lecie Porozumień Sierpniowych i narodzin „Solidarności” – zaznaczył prezydent i dodał, że choć zwycięstwo „S” przyniosło wiele pozytywnych zmian, m.in. poprawę warunków życia, „nie może to usprawiedliwiać bierności wobec problemów czasu obecnego”. – Wiele razy mówiłem o moim pragnieniu odbudowania wspólnoty. Wiem, że ludzie marzą o takiej wspólnocie, jaka wśród Polaków powstała w latach 80., właśnie w czasach Solidarności. Jej spoiwem są wzajemne zrozumienie, solidarność i szacunek. Jako naród tworzymy wspólnotę historii, tożsamości, ale także – w dobrym rozumieniu – wspólnotę interesów – przekazał Andrzej Duda i powtórzył, że zawsze będzie patronował dialogowi zmierzającemu do rozwiązywania najważniejszych problemów społecznych.

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy 19 i 20 września br. uczestniczyło blisko 20 tysięcy osób.

Pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę zapoczątkował błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, patron „Solidarności”. Pierwsza odbyła się we wrześniu 1983 dla robotników Huty Warszawa.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę