Związkowcy piszą do pani premier i prokuratora Generalnego

Rozpoczęcia śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownictwo Spółki Akcyjnej DCT Gdańsk S.A. domagają się związkowcy z Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa, w tym przedstawiciele Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”. Zgłoszenie w tej sprawie zostało złożone 8 lipca w Prokuraturze Apelacyjnej w Gdańsku.

Zdaniem związkowców zarządzający firmą dopuścili się złamania konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie wolności związkowej i ochrony praw związkowych, a także złamania przepisów Kodeksu Pracy i Ustawy o związkach zawodowych. Pisma w tej sprawie wysłano również do premier Ewy Kopacz oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.

– Od wielu lat marynarze i portowcy współpracują ze sobą. Gdy prowadzimy akcje w obronie marynarzy, portowcy je wspierają i odwrotnie, gdy portowcy protestują my stajemy po ich stronie. I to jest zasadniczy powód złożenia przez stronę pracowniczą Zespołu Trójstronnego ds. Żeglugi i Rybołówstwa do prokuratury apelacyjnej zawiadomienia o łamaniu prawa przez Zarząd spółki DCT. Niestety coraz częściej w Polsce dochodzi do sytuacji, gdy pracowniczy prowadząc zgodną z prawą działalność związkową są bezprawnie zwalniani z pracy. Zarząd w DCT złamał dwie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy mówiące o prawie pracowników do swobodnego organizowania. Co ciekawe do tych samych konwencji odwoływali się strajkujący w sierpniu 1980 roku. Dlatego przy okazji 35 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” warto zapytać: co zrobiliśmy z naszą wolnością? – mówi Andrzej Kościk, przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy – DTC Gdańsk to największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy w Polsce. Pracownicy z zadowoleniem przyjmują ekspansję portu, jednak zwracają uwagę, że w ślad za sukcesami firmy nie idzie jednak polepszenie warunków pracy i płacy pracowników. Ich wynagrodzenia w okresie od czerwca 2007 do czerwca 2014 wzrosły o około 7 proc. W tym czasie ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg danych GUS wzrosły o 19,2 proc.

Zdaniem pracowników uregulowana powinna zostać również sprawa umów na czas określony oraz wypłaty zaległych wyrównań za pracę na specjalistycznym sprzęcie. Związkowcy z DCT weszli w spór zbiorowy z zarządem firmy. Kilka dni później w DCT zwolniono trzech pracowników – dwóch członków zakładowej „S” i pracownika, który zwrócił się do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę.

Taka postawa Zarządu spółki DCT szczególnie bulwersuje w czasie, gdy obchodzimy 35 rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Okazuje się, że tak jak w czasach komunistycznych szykanuje się pracowników upominających się o swoje prawa.

Wspomóżmy młodych dokerów z Gdańska w walce o lepsze warunki pracy! Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w DCT Gdańsk S.A. prosi o wsparcie swoim uczestnictwem pikiety pracowników 21 lipca 2015 r. Akcja ma na celu upublicznienie problemów z jakimi borykają się pracownicy firmy DCT Gdańsk S.A.

Pikieta rozpocznie się we wtorek 21 lipca o godz. 12.00 przed siedzibą firmy DCT Gdańsk S.A. (Gdańsk, ul. Kontenerowa 7).

Czytaj więcej:  Spór zbiorowy w największym terminalu kontenerowym w Polsce 

„Solidarność” przeciw zwolnieniom dokerów

Zobacz film o sytuacji pracowników DCT Gdańsk

Download PDF
Powrót Drukuj stronę