45 lat kapłaństwa ks. arcybiskupa Głódzia, przyjaciela „Solidarności”

14 czerwca 1970 roku prezbiter Sławoj Leszek Głódź otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. Henryka Gulbinowicza ówczesnego biskupa, administratora apostolskiego w Białymstoku, wielkiego obrońcy wolności i praw obywatelskich. Ks. abp Głódź od 1980 roku jest blisko związany z NSZZ „Solidarność”. W latach 1980-81 był on kapelanem Regionu Białystok NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

W 45 rocznicę święceń kapłańskich metropolity gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia w ostatnia niedzielę w kolegiacie św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Starych Szkotach została odprawiona uroczysta msza św. Jak podkreślano podczas uroczystości to miłość do Boga, do Maryi, do ziemi i wychowanie w ciężkiej pracy ukształtowały jego charakter.

Ks. abp Sławoj Leszek Głódź z kolei przypomniał, że w białostockim seminarium byli wykładowcy i wychowawcy z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i to oni przekazali mu katalog wartości Droga życiowa Sławoja Leszka Głódzia zaczęła się w 1963 r., kiedy jako 18-letni uczeń LO w Sokółce wraz z kolegami założył tajną organizację Białe Orły. Za ten akt buntu przyszły metropolita gdański trzy miesiące przebywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku i został wydalony ze szkoły z tzw. wilczym biletem. Maturę zdał więc liceum dla pracujących i w 1964 roku wstąpił do seminarium duchownego w Białymstoku.

Na dwa lata został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w 32. Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu i w Mazurskiej Brygadzie Saperów w Podjuchach koło Szczecina. W tym czasie zasadniczą służbę wojskową odbywał też jego kolega z białostockiego seminarium dzisiaj błogosławiony kapłan-męczennik ks. Jerzy Popiełuszko.

Przypomnijmy, że w latach 1965-80 w specjalnych jednostkach wojskowych w Brzegu, Bartoszycach, Kołobrzegu i Szczecinie Podjuchach służyło ponad 2,7 tys. alumnów diecezjalnych i zakonnych, wśród nich kilkunastu obecnych biskupów. W latach 1966-68 w Bartoszycach służbę wojskową pełnił bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Po święceniach ks. Głódź kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Instytutu Katolickiego w Paryżu, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Papieskim Instytucie Wschodnim. W 1980 r. ks. Głódź uzyskał doktorat w zakresie wschodniego prawa kanonicznego. W 1981 roku został on zatrudniony w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Tam pełnił funkcje dyrektora studium katechetycznego i kapelana „Solidarności” Regionu Białystok. Następnie w latach 1981-1991 studiował i pracował w Watykanie.

W 1991 r. na ks. Sławoju Leszku Głódziu spoczęła misja odtworzenia ordynariatu polowego WP.  Prezydent Lech Wałęsa mianował biskupa Głódzia na stopień gen. brygady.

Abp Sławoj Leszek Głódź jest metropolitą gdańskim od kwietnia 2008 r.

Redakcja „Tygodnika Solidarność” przyznała mu tytuł Człowieka Roku 2009.

– Część problemów żywotnych dla życia narodu, dla społeczeństwa, idzie jak gdyby drugim nurtem. To tendencja szkodliwa dla bytu państwowego, a część mediów reaguje na przycisk decydentów. Ta malowana nierzeczywistość, to rozdwojenie powoduje, że wytwarza się opór i konflikt między ludem, a władzą, a jak mawiał ksiądz kardynał Wyszyński w takim sporze rację ma zawsze lud. Naród jest suwerenem ojczyzny. Prymas Tysiąclecia możnym tamtej epoki mówił „Non possumus”! To był głos wołającego na puszczy także w sprawie życia rodzinnego, trwałości małżeństwa, demografii. Dzisiaj mamy odwrócony trapez demograficzny. Przed tym ostrzegał prymas głosem  wodza duchowego  Kościoła – mówił ks. abp Głódź przed trzema laty w wywiadzie dla naszego „Magazynu Solidarność”.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę