400 zł dla emeryta – najbiedniejszego

Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek  informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W ten sposób rząd chce zrekompensować emerytom i rencistom tegoroczną waloryzację świadczeń, która wyniesie  0,24 proc. Oznacza to, że przeciętna waloryzacja z tego tytułu wyniesie około 4 zł.

„Waloryzacja rent i emerytur wyliczana jest na podstawie wskaźnika, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 r. i zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. W 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 100,24%, co oznacza to, że wszystkie renty i emerytury wzrosną o 0,24%” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowe wsparcie dla osób pobierających najniższe świadczenia wprowadza ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

„Wysokość dodatku będzie zależeć od kwoty świadczenia:

  • 400 zł przy świadczeniu do 900 zł,
  • 300 zł przy świadczeniu 900-1100 zł,
  • 200 zł przy świadczeniach między 1100-1500 zł,
  • 50 zł przy świadczeniu od 1,5 tys. do 2 tys. zł”.

Według resortu, wsparcie trafi do 6,5 mln świadczeniobiorców. „Dodatek będzie zwolniony od podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i będzie wypłacany z urzędu, a nie na wniosek uprawnionych. Ustawa wejdzie w życie 1 marca, a pieniądze będą wypłacone wraz z marcowymi świadczeniami” – podało ministerstwo.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę