38 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w obchodach 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”. W tym roku gdańskie uroczystości upamiętniały także 30 rocznicę strajków w 1988 roku i setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. 

 

W historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, w których oprócz związkowców udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, dyrektor gdańskiego oddziału IPN prof. Mirosław Golon, parlamentarzyści Anna Fotyga, Małgorzata Zwiercan, Janusz Śniadek i Antoni Szymański, pomorska kurator oświaty Monika Kończyk, dyrektor muzeum II wojny światowej dr Karol Nawrocki, archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Sławomir Decowski, kandydat na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński. NSZZ „Solidarność” reprezentowali m.in. obecny i były przewodniczący Związku Piotr Duda i Marian Krzaklewski oraz przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla. Obecni byli działacze antykomunistyczni z lat 70. i 80., więźniowie polityczni PRL zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Godność” z prezesem Czesławem Nowakiem na czele oraz sygnatariusze Porozumień Sierpniowych – Andrzej Gwiazda Andrzej Kołodziej, Jerzy Kmiecik i Tadeusz Fiszbach. Nie zabrakło rodziny „matki Solidarności”, czyli Anny Walentynowicz – Janusza Walentynowicza i Piotra Walentynowicza.

Listy do uczestników uroczystości skierowali marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Odczytał je Janusz Śniadek.

 

Polskie dziedzictwo

Chcemy uczcić pamięć tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że żyjemy w państwie wolnym i suwerennym pod względem politycznym i gospodarczym, że możemy chodzić z podniesioną głową. W tym roku szczególnie wspominamy tych, którzy upomnieli się o „Solidarność” podczas strajków majowych i sierpniowych w 1988 roku. Cieszymy się, że gościmy premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział otwierając uroczystości przewodniczący gdańskiej „S” Krzysztof Dośla.

– Jesteśmy tu, aby podziękować sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych i bezimiennym bohaterom „Solidarności”, którzy utorowali nam drogę do tego, abyśmy żyli w wolnym i demokratycznym kraju, jakim jest dzisiaj Polska. To droga także do tego, aby pracowników traktować w sposób podmiotowy, a nie przedmiotowy. Ta droga była długa i ciernista. Zaczęła się w 1956 r. w Poznaniu. Później tutaj na Wybrzeżu był Grudzień 1970, potem Sierpień 1980 i – jak się pięknie mówi – „drugi Sierpień” w 1988 roku. Dzisiaj otrzymaliśmy wspaniały prezent – Stocznia Gdańsk po wieloletniej tułaczce wróciła w ręce skarbu państwa. Za tą odważną decyzję należy podziękować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – podkreślił przewodniczący Związku Piotr Duda. Dodał, że lista 21 postulatów z sierpnia 80 r. nie jest reliktem przeszłości, którego miejsce jest tylko na liście światowego dziedzictwa UNESCO. – Jesteśmy depozytariuszami marzeń strajkujących w 1980 r. Realizujemy ich marzenia. Idzie nam ciężko, ale idzie do przodu. Także dzięki dlatego, że od trzech lat funkcjonuje w Polsce dialog społeczny. Dzisiaj się mówi, że „Solidarność” jest związkiem zawodowym upolitycznionym, że chodzi na pasku partii politycznych. Nie ma większej bzdury. „Solidarność” zawsze była, jest i będzie niezależna. Z drugiej strony ci, którzy dziś oskarżają Związek, kiedyś na jego plecach „wjechali do polityki” – powiedział Piotr Duda. Szef Związku przywołał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w Sopocie w 1999 r.: „Człowiek nigdy nie zazna szczęścia depcząc godność i wolność drugiej osoby”. – Pracodawcy nigdy nie zaznają szczęścia, depcząc godność pracowników – zakończył Piotr Duda.

Wspomnieniem ze strajków w 1988 r. podzielił się Roman Gałęzewski z KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej. – Strajki rozpoczęliśmy w geście solidarności ze strajkującymi górnikami na Śląsku. Stoczniowcy zawsze rozumieli górników i hutników, jako przedstawicieli podobnych trudnych zawodów. W maju była nas garstka, wywierano na nas ogromną presję i stosowano przemoc psychiczną. Faktycznie naszym jedynym postulatem była ponowna legalizacja „Solidarności”. W sierpniu byliśmy już lepiej zorganizowani, było nas więcej – kilka tysięcy – podkreślił Roman Gałęzewski.

Rys historyczny dotyczący antykomunistycznej działalności związkowej w PRL, począwszy od Wolnych Związków Zawodowych, a skończywszy na strajkach w 1988, przedstawił prezes IPN. Jarosław Szarek określił Okrągły Stół mianem „polskiej wewnętrznej Jałty”. – To było porozumienie ponad głowami Polaków. Nie można zbudować wolnego państwa w połączeniu z systemem totalitarnym. PRL i wolna Polska to byty do siebie nieprzystające. „Solidarność” to wielkie zwycięstwo Polaków w XX wieku, to wielkie polskie dziedzictwo – powiedział prezes IPN, który zaapelował do stypendystów gdańskiej „S”, aby szukali śladów tego dziedzictwa w swoich miejscowościach.

 

„Solidarność” łączy pokolenia

 

Podsumowując tegoroczne spotkanie w Sali BHP można stwierdzić, że Solidarność łączy pokolenia – zarówno jako idea, jak i związek zawodowy. Jednym z punktów programu było wręczenie Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Andrzejowi Piwarskiemu, artyście malarzowi, grafikowi i działaczowi społecznemu, który w swojej twórczości od lat podejmuje wątki dotyczące najważniejszych wydarzeń dotyczących historii „S” i oporu społecznego przeciw komunizmowi (głównie w ramach cyklu „Ślady – Nadzieje”). Wyróżnienie na wniosek „S” przyznał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a wręczył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

 

Chwilę później 23 uzdolnionych uczniów z pomorskich szkół otrzymało stypendia w ramach XVI edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Stypendia wręczyli minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz Piotr Duda i Krzysztof Dośla. Warto podkreślić, że do tej pory związkowe stypendia otrzymało już 631 uzdolnionych uczniów pochodzących z rodzin niezamożnych. Pomoc finansowa jest formą docenienia ich wysiłków w szkole i podczas zajęć dodatkowych, a także bezpośrednim wyrazem solidarności.

„Solidarność” to bohater zbiorowy mojej osobistej pamięci i pamięci wszystkich Polaków. To był fenomen na skalę światową, próba poszukiwania umowy społecznej. To zaskoczyło system komunistyczny. Kolejne strajki były jak świece zapalane jedna od drugiej. Tej pochodni wolności nie mógł już ugasić nawet stan wojenny. Życzę wszystkim, aby pamięć o roku 1980 łączyła wszystkich Polaków, aby wszyscy Polacy przenosili dziedzictwo „Solidarności” w przyszłość. Rząd PiS czuje się spadkobiercą Sierpnia 1980, nie tylko w sferze idei, ale także czynu. Ta spuścizna to nie tylko wolność, niepodległość, suwerenność, ale również polityka społeczna. Kształtujemy Polskę w duchu „Solidarności” – powiedział na zakończenie uroczystości w Sali BHP premier Mateusz Morawiecki, który wspominał również swój udział w strajku na Uniwersytecie Wrocławskim w 1988 roku.

Punktualnie o godz 15 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, a później uroczysta msza św. w bazylice św, Brygidy celebrowana przez metropolitę gdańskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia. W obu wydarzeniach uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda. Uroczystości 38 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych zakończył wieczorny koncert „Pożegnanie lata z Solidarnością” na terenach stoczniowych, w którym wzięły udział tysiące osób.

ACH

Zdjęcia: Wojciech Milewski

Mecenasem wydarzenia jest Grupa Energa. Zadanie jest wspierane w ramach Strategii CSR Grupy Energa

ENERGA ksiega mini

 

 

Partnerem jest Fundacja Lotos

znak fundacja LOTOS II

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę