35 lat później – spotkanie internowanych w Strzebielinku

Oddział NSZZ „Solidarność” w Wejherowie zaprasza na 11 grudnia do wzięcia udziału w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w intencji internowanych działaczy Solidarności w obozie w Strzebielinku w 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Program:

godz.10:45 – spotkanie w Strzebielinku przy tablicach strzebielińskich, modlitwa i złożenie kwiatów.

godz.11:30 – msza św. w Kościele św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie podczas,której nastąpi przekazanie Obrazu Matki Boskiej Strzebielińskiej przez internowanych z Torunia dla kościoła w Gniewinie. Autorem obrazu jest nieżyjący już artysta malarz Antoni Szymkowski, również więzień obozu w Strzebielinku.

godz.13 – spotkanie połączone z opłatkiem w ośrodku ” Trzy Korony ” w Gniewinie.

Z Wejherowa o godz. 10:00 wyjedzie bezpłatny autobus z Dworca PKS; powrót planowany na godz.16/17

Przypomnijmy, że Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku funkcjonował od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. na terenie zakładu karnego. Internowano w nim większość działaczy „S” z Regionów Gdańskiego i Słupskiego, członków Krajówki zatrzymanych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, a od marca 1982 r. także związkowców z Regionów Toruńskiego i Bydgoskiego przewiezionych z Potulic, od sierpnia 1982 r. – z Regionu Pomorze Zachodnie oraz internowanych przewiezionych z Białołęki.

Jednym z internowanych w Strzebielinku był Lech Kaczyński. W ośrodku przebywało łącznie 491 osób, m.in.: Lech Dymarski, Andrzej Gwiazda, Maciej Jankowski, Seweryn Jaworski, Karol Modzelewski, Janusz Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Ryszard Błaszczyk, Jacek Merkel, Grzegorz Palka, Józef Patyna, Antoni Tokarczuk, Stanisław Wądołowski, Grażyna Wendt-Przybylska.

Po uzyskaniu skierowania do szpitala kilka osób uciekło, m.in. Krzysztof Wyszkowski.

Uciążliwe były 16-osobowe cele, surowa cenzura korespondencji. Opiekę duszpasterską nad internowanymi sprawował ks. Tadeusz Błoński, kapelan Wojska Polskiego z Wrzeszcza.

Obóz internowania w Strzebielinku był jednym z czterdziestu obozów dla działaczy opozycji uznanych za niebezpiecznych przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę