35 lat gdańskiej Oświaty – Silne ryby płyną pod prąd

– Ciągle niezrealizowany jest nasz postulat z 1980 r. dotyczący wysokości udziału wydatków na oświatę i wychowanie w PKB. Postulowaliśmy wtedy, by odpis wynoszący 3,3 proc. PKB został podwojony. Tymczasem nie tylko nie został on podwyższony, ale wydatki na oświatę  sukcesywnie spadają – mówiła Bożena Brauer, przewodnicząca KM NSZZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku podczas jubileuszowego spotkania z okazji 35-lecia „Solidarności”, które odbyło się 26 września w Sali Akwen w Gdańsku.

 Zdjęcia: Olga Zielińska

 

O początkach oświatowej „Solidarności w Gdańsku mówił Arkadiusz Kazański z IPN w wykładzie pt. „Dzieje Solidarności oświatowej w Regionie Gdańskim w latach 1980 – 1981”.

– Zaangażowanie w Sierpniu `80 wymagało ofiar i cierpienia wielu ludzi. Bez takich jak państwo odważnych ludzi nie moglibyśmy dziś żyć w wolnej, suwerennej Polsce – mówił Arkadiusz Kazański.

O zasługach członków oświatowej „Solidarności” z Gdańska mówił także Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ S”. Przypomniał również o niezrealizowanych postulatach z sierpnia 1980 r.

– Chcielibyśmy, aby przynajmniej 21 postulatów z Gdańska zostało zrealizowanych. Niestety, nadal musimy się dopominać o ich spełnienie, o godne warunki pracy i życia Polaków – mówił Krzysztof Dośla. – 14 października w Dzień Edukacji Narodowej nie będziecie świętowali w szkołach. Będziecie protestowali w Warszawie przeciwko działaniom i zaniechaniom rządu – mówił Krzysztof Dośla. – W polskiej szkole muszą być godne warunki pracy dla wszystkich zatrudnionych. Bo to ma wpływ na nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.

Gdańska Oświata ściśle współpracuje z Regionalną Sekcją Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji, dziękując za dotychczasową współpracę, życzył członkom Oświaty w Gdańsku, aby nadal byli tak aktywni i wytrwali w dążeniach jak dotychczas oraz, aby wzajemna współpraca była dalej tak dobra i efektywna.

– Tylko silne ryby płyną pod prąd. Taka jest gdańska Komisja. Życzę wam, abyście byli zawsze takimi silnymi rybami – mówił Wojciech Książek.

Kulminacyjnym momentem uroczystego spotkania było wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak, honorowych wyróżnień ZRG NSZZ „S” oraz podziękowań. Złote Odznaki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania otrzymali Beata Gleba, Anna Ożóg-Lewińska oraz Anna Woroniecka, natomiast srebrne: Romana Babnis, Katarzyna Brzeskowska, Grażyna Durajczyk, Dorota Jasińska, Renata Kamińska, Ewa Kuczyńska, Krystyna Leszczyńska, Bożena Mazur, Iwona Puchalska, Alicja Połońska, Halina Ręczmin, Janusz Sokoliński, Anita Szarafińska, Zofia Terlecka. Z kolei Waldemar Bobkowski otrzymał gratulacje z okazji przyznania mu przez Instytut Pamięci Narodowej Krzyża Wolności i Solidarności.

W uroczystym jubileuszu gdańskiej Oświaty uczestniczyli także ks. Krzysztof Nowak, duszpasterz solidarnościowej Oświaty, Barbara Kamińska, wiceprzewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, Monika Kończyk, wiceprzewodnicząca KM Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni NSZZ „S”, Ewa Kamińska, doradca prezydenta ds. polityki społecznej.

O oprawę artystyczną, wykonując utwory muzyczne, zadbali uczniowie gdańskich szkół: Laura Dubieńska ze Szkoły Podstawowej nr 44 i Piotr Klawikowski z VII LO.

zola

Download PDF
Powrót Drukuj stronę