Ustawa emerytalna „67” będzie skarżona do MOP

„Solidarność” nie rezygnuje i zapowiada skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy po tym, jak Trybunał Konstytucyjny uznał podwyższenie wieku emerytalnego za zgodne z konstytucją.

Trybunał rozpatrywał skargę złożoną przez NSZZ „Solidarność”, OPZZ i grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wnioskodawcy zarzucali reformie wprowadzonej przez koalicję PO-PSL w 2012 r. naruszenie m.in. zasad: zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, sprawiedliwości społecznej, praw nabytych.

Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” tuż po ogłoszeniu wyroku zapowiedział, że „Solidarność’ mimo werdyktu trybunału nadal podnosić będzie sprawę wydłużonego wieku emerytalnego. Związek złoży skargę do MOP.

- Czekamy na pisemne uzasadnienia wyroku, również od sędziów, którzy mieli odmienne zdania. Następnie skierujemy skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy i liczymy na jej korzystne rozpatrzenie. Przypomnę, że pod koniec ubiegłego roku dzięki naszej inicjatywie MOP zwrócił się do polskiego rządu, aby ten przyznał samozatrudnionym i zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych prawo do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych. Jeśli i tym razem MOP pozytywnie odniesie się do naszej skargi to również wystąpi do polskiego rządu z prośbą o zmianę przepisów. Zdajemy sobie sprawę to wszystko będzie trochę trwało, ale nie zamierzamy się poddawać – mówi prof. Marcin Zieleniecki, ekspert prawny „Krajówki”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę