Umowa o pracę na piśmie przed podjęciem pracy – koniec zatrudniania „na czarno”?

Dzisiaj  w Sejmie o godz. 16.30 odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej Kodeks pracy. Z inicjatywy gdyńskiego posła PiS Janusza Śniadka, byłego lidera „S”, w art. 29 § 2 kp zawarta ma być zasada, iż „Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.” Oznacza to, że pracownik przed podjęciem pracy będzie miał na piśmie potwierdzony fakt zatrudnienia. Nadal pozostaje pracodawcy siedem dni na zgłoszenie pracownika do ZUS.

W Polsce nie ma możliwości zwalczania zjawiska pracy „na czarno”. Powoduje to nieuczciwą konkurencję i straty dla budżetu. Zatrudniane w ten sposób osoby nie uzyskują uprawnień emerytalnych, co oznacza w przyszłości duże problemy społeczne. Wprowadzenie dla pracodawcy obowiązku wręczenia umowy o pracę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jest więc koniecznością.

- Rozpoczynamy metodą małych kroków legislacyjną akcję przeciwko umowom śmieciowym, które psują rynek pracy – mówi nam Janusz Śniadek i dodaje, że celem nowelizacji kodeksu jest zlikwidowanie luki prawnej powodującej, że Państwowa Inspekcja Pracy pozbawiona jest jakichkolwiek instrumentów prawnych umożliwiających wykrywanie i ograniczanie szkodliwego dla gospodarki i budżetu państwa, zjawiska świadczenia pracy bez nawiązania stosunku pracy, związanych z tym podatków, składek na ubezpieczenia społeczne itd., czyli ,,pracy na czarno”.

Przychylną opinię o projektowanej zmianie przesłała do Kancelarii Sejmu Iwona Hickiewicz, Generalny Inspektor Pracy.

- Przedstawiona propozycja pokrywa się w pełni z wnioskami legislacyjnymi zgłaszanymi w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy. Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że jeśli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Taki sposób uregulowania powyższego obowiązku powoduje, że wielu pracodawców (podmiotów zatrudniających) powierza pracę osobom fizycznym po upływie ww. terminu, nie spełniwszy obowiązku potwierdzenia warunków umowy o pracę w formie pisemnej. Inspektorzy pracy podczas kontroli zazwyczaj spotykają się z tłumaczeniem pracodawców, że dana osoba jest pierwszy dzień w pracy, gdy w rzeczywistości świadczy ona pracę już od dłuższego czasu bez pisemnej umowy o pracę, a także częstokroć bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz bez badań wstępnych i szkolenia bhp – pisze Generalny Inspektor Pracy.

W raportach PIP i sprawozdaniach GIP pojawia się stwierdzenie, że regulacja umożliwiająca pracodawcy wręczenie pracownikowi umowy o pracę na piśmie, już po dopuszczeniu go do pracy, w do końca pierwszej dniówki, powoduje całkowitą bezradność inspektorów wobec tego rodzaju zdarzeń.

Nowa projektowana regulacja prawna, o którą upominał się NSZZ „Solidarność” nie powoduje kosztów dla budżetu państwa i samorządu terytorialnego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę