Oświadczenie w sprawie lasów państwowych

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża niepokój związany z rządowym projektem odbierającym środki finansowe wypracowane przez lasy państwowe.

Te działania będą mieć pośrednie przełożenie na sytuację w szkołach, szczególnie na możliwość przekazywania treści ekologicznych w sposób poglądowy w czasie bezpośrednich zajęć na terenach obszarów leśnych, ale też na  utrzymanie procesu wychowawczego opartego na szacunku dzieci do przyrody ojczystej i trosce o jej zasoby naturalne.

W pełni popieramy stanowisko Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oczekując od władz państwowych szczególnej ostrożności dbałości o dobro ogólnonarodowe – cywilizacyjne, jakim są lasy, zajmujące prawie 1/3 obszaru Rzeczpospolitej.

W imieniu Rady Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji    

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji                             

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

Do wiadomości:

  • Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,
  • Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,
  • Ministerstwo Środowiska,
  • Spółka Polskie Lasy Państwowe,
  • Środki społecznego przekazu.

Lasy państwowe. Pobierz PDF:…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę