NIK sprawdza bezpieczeństwo emerytur z ZUS

NIK rozpoczęła kontrolę w ZUS po transferze części aktywów z OFE – poinformował Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

- W sposób szczególny będziemy badać, czy cała ta operacja nie wpłynie na sprawność wypłaty rent i emerytur, które docierają do starszego pokolenia. My tę kontrolę dopiero dzisiaj w praktyce rozpoczynamy po to, żeby każdy polski senior miał pełne przekonanie, że renta czy emerytura dotrze do niego na czas – powiedział szef NIK w programie informacyjnym jednej ze stacji komercyjnych. Informacja pokontrolna Izby ma zostać przedstawiona w maju.  

NIK w wydanym komunikacie podała, że kontrolą objęte zostaną „główne obszary działalności ZUS”, czyli działania w związku z przygotowaniami do przejęcia nowych obowiązków wynikających z reformy systemu emerytalnego. NIK sprawdzi w tym obszarze „dostosowanie organizacyjne, zapewnienie odpowiednich kadr, posiadanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zidentyfikowanie i monitorowanie możliwości wystąpienia negatywnych zjawisk w trakcie wdrażania ustawy”.

ZUS na wprowadzenie niezbędnych zmian, wynikających z reformy systemu emerytalnego, w planie finansowym na 2014 r. zapewnił sobie kwotę 80 mln złotych. NIK zbada zasadność wydatkowania takiej kwoty ze środków publicznych. Izba sprawdzi także, czy z odpowiednim wyprzedzeniem podjęto niezbędne kroki w celu dostosowania dotychczas użytkowanych systemów informatycznych; czy skutecznie, wydajnie i oszczędnie wydatkowano środki publiczne w celu przygotowania ZUS do wykonywania nowych zadań; czy prawidłowo realizowano zadania wynikające ze zmian w systemie emerytalnym, w tym: przejęcie środków z OFE, informowanie OFE o obowiązku przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach członków OFE ubiegających się o przyznanie emerytury kapitałowej.

Zmiany w OFE polegające na umorzeniu obligacji z portfeli OFE, wprowadzeniu mechanizmu dobrowolności i tzw. suwaka bezpieczeństwa, zmniejszą państwowy dług publiczny o ponad 8 proc. PKB. W poniedziałek otwarte fundusze emerytalne przekazały do ZUS 153,15 mld zł. Transfer aktywów OFE do ZUS, to efekt nowych przepisów, które obowiązują (z kilkoma wyjątkami) od 1 lutego. OFE umorzyły 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych, zapisanych na rachunku każdego członka otwartego funduszu emerytalnego 31 stycznia 2014 r. Fundusze musiały przekazać do ZUS aktywa o wartości odpowiadającej sumie umorzonych jednostek rozrachunkowych.

ASG  

Download PDF
Powrót Drukuj stronę