Biznesplan to koło ratunkowe dla Stoczni Gdańsk?

Czy po tym, jak większościowy ukraiński właściciel Stoczni Gdańsk dostarczył do rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, mniejszościowego udziałowca stoczni, dokument „Biznesplan Stoczni Gdańsk 2013-2023″ odwróci się niekorzystny trend, w którym znalazł się ten niezwykle istotny zakład pracy? Znowelizowany biznesplan dla Stoczni Gdańsk SA przewiduje rentowność zakładu. Będzie on teraz sprawdzany przez ARP i zewnętrzną firmę konsultingową. Stocznia wymaga dokapitalizowania.

Na razie rzecznik prasowy ISD Polska, udziałowca z Donbasu Jacek Łęski utrzymuje, że biznesplan, uwzględniający aktualne rynki docelowe Stoczni Gdańsk oraz przedstawiający szczegółowy plan działań restrukturyzacyjnych, gwarantuje odzyskanie pełnej rentowności w okresie 2 lat oraz generowanie dodatnich wyników finansowych. Według tego dokumentu przyszłość stoczni opiera się głównie na konstrukcjach stalowych, a w mniejszej części na produkcji stoczniowej. W komunikacie rzecznik podkreślił, że biznesplan został sporządzony „z uwzględnieniem wszelkich uwag przekazanych do poprzedniej wersji planu zarówno przez akcjonariusza Stoczni Gdańsk S.A. – Agencję Rozwoju Przemysłu, jak i przez Ministerstwo Skarbu Państwa”.
Roman Gałęzewski, przewodniczący stoczniowej „Solidarności”, poinformował nas, że związkowe decyzje zapadną w przyszłym tygodniu. Potrzeba czasu na analizę sytuacji po przekazaniu do ARP biznesplanu. Związkowcy od kilku miesięcy są w sporze zbiorowym z pracodawcą.
Przypomnijmy, że w Stoczni Gdańsk SA 75 proc. akcji spółki należy do kontrolowanej przez ukraińskiego oligarchę Sergieja Tarutę spółki Gdańsk Shipyard Group, a 25 proc. do państwa poprzez ARP. Udziałowcy od kilku miesięcy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu dokapitalizowania zakładu, a pracownicy otrzymują pensje w ratach. W ramach restrukturyzacji zatrudnienia w 2013 r. z firmy odeszło 300 osób. W stoczni pracuje ok. 1,4 tys. osób.

- Branża stoczniowa jest ważnym elementem gospodarki kraju. Dlatego od wielu lat w proces restrukturyzacji tego sektora zaangażowana jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Również i dziś ARP pracuje nad utrzymaniem i budową polskiego potencjału stoczniowego – czytamy na stronach Ministerstwa Skarbu Państwa, sprawującego nadzór nad Agencją Rozwoju Przemysłu, które deklaruje, iż widzi konieczność wzmożenia aktywności ARP w działaniach mających na celu realizację projektów innowacyjnych w granicach szeroko pojętego przemysłu stoczniowego.

ASG

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę