30 października. Spotkanie przewodniczących organizacji zakładowych z Gdańska i z Sopotu

Zapraszamy na spotkanie przewodniczących lub przedstawicieli organizacji zakładowych NSZZ „Solidarność” z Gdańska i z Sopotu w dniu 30 października 2019 r.

Miejsce obrad: sala 116 w siedzibie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, I piętro, początek o godz. 10.

Program

Przyjęcie porządku obrad
Informacja z zakładów pracy
Informacja z posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego i Komisji Krajowej NSZZ „S”
Informacje inne:
Szkolenia związkowe
Wolne wnioski.

Przypominamy, że w trakcie spotkania będzie dyżur przedstawiciela Okręgowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna zwolnienia na posiedzenie: Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991 r., art. 31 pkt. 3.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę