30 marca 1982 r. – „Solidarność” przed sądem

30 marca 1982 r. w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku rozpoczęła się rozprawa przeciwko organizatorom strajku w Stoczni Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego. Wyroki zapadały w maju tego samego roku: Krzysztof Dowgiałło – 4 lata więzienia, Tomasz Moszczak – 3,5 roku, Alojzy Szablewski – 2 lata w zawieszeniu. W czerwcu Stanisław Fudakowski został skazany na 3,5 roku więzienia. Skazano też inne osoby, a za udział w strajku kolegium ds. wykroczeń ukarało 234 stoczniowców.

Przypomnijmy, że po 13 grudnia 1981 r. na terenie Stoczni Gdańskiej działały aż trzy komitety strajkowe: Zakładowy (pod przewodnictwem A. Szablewskiego), Regionalny (S. Fudakowski) i Krajowy (M. Krupiński). Strajk w „kolebce »Solidarności«” był trzykrotnie pacyfikowany przez siły ZOMO i wojska: 13, 15 grudnia i 16 grudnia. Zatrzymano lub internowano ok. 150 osób. W wyniku akcji represyjnej zwolniono ok. 1,5 tysiąca osób, w tym dyrektora stoczni Klemensa Gniecha, który odmówił podpisywania decyzji o wyrzuceniu z pracy uczestników strajku. Zakład wznowił działalność dopiero 24 stycznia 1982 r. Stoczniowi związkowcy się nie poddali – już wiosną 1982 r. ukonstytuowała się Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „S”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę