3 tys. bezrobotnych mniej niż rok temu

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podaje, że według stanu na 31 stycznia 2019 r. w województwie pomorskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 49,3 tys. osób. W stosunku do końca stycznia 2018 r. liczba bezrobotnych jest niższa o 3 tys. osób. Obecnie w całym kraju liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 1 024,0 tys.

Jeśli przełożymy to na procenty, to w województwie pomorskim stopa bezrobocia wynosi 5,3 proc. Natomiast w skali kraju jest ona wyższa i wynosi 6,2 proc.

W Pomorskiem, w porównaniu z grudniem ubiegłego roku, wzrosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Jest ich obecnie 8,9 tys. Największy wzrost ofert pracy odnotowano w powiecie chojnickim o 564 miejsca. W sześciu powiatach, a głównie w Sopocie jest mniej ofert pracy.

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w skali kraju, w porównaniu do grudnia 2018 r. jest imponujący, bo znacznie przekroczył 50 proc. (57,7 proc.). Obecnie ofert jest 130,4 tys., czyli o 47,7 tys. ofert więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrost wolnych miejsc pracy odnotowano we wszystkich województwach, największy w województwie świętokrzyskim i w zachodniopomorskim.

oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę