3 maja w Gdańsku 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Główne uroczystości związane z rocznicą uchwalenia najstarszej w Europie konstytucji, czyli Konstytucji 3 Maja, w Gdańsku rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w Bazylice Mariackiej, koncelebrowaną przez kilkudziesięciu duchownych. Koncelebrze przewodniczył metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który też wygłosił homilię. Mówił, że przez lata kolejne pokolenia Polaków walczyły o wolność dla Polski. Zaczął od pokolenia, które rozpoczęło tę walkę w rok po uchwaleniu konstytucji, gdyż wówczas Polska utraciła wolność. Skończył na „pokoleniu Solidarności”.

Arcybiskup Głódź przypomniał też, że z uroczystością narodową ściśle wiąże się uroczystość religijna ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

– Konstytucja ogłoszona w Imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego nie kłaniała się epoce rozpychającego się libertynizmu, aroganckiego stosunku do Kościoła. Wyrosła z ducha narodu, z jego wielowiekowej drogi – mówił abp Głódź. – Zajmuje ważne miejsce w historii polskiego i europejskiego konstytucjonalizmu. Stanowi świadectwo siły ducha i woli tych, którzy ją tworzyli i uchwalili. I to w czasie trudnym. Potrafili się wznieść ponad horyzont własnych ambicji i interesów stanowych.

– W roku stulecia odzyskania Niepodległości wracamy do Konstytucji jako źródła wody żywej – kontynuował Głódź. – Czerpali z niego Ci, którzy nie tracili z oczu idei Niepodległej Ojczyzny. Wolnej od zewnętrznego ucisku. Idącej starym ojców szlakiem… Konstytucja 3 Maja to niezagasłe wezwanie i zadanie stawiane polskim pokoleniom. Dedykujemy wspomnienie 3-majowej Konstytucji naszym czasom, politycznym elitom, ludziom odpowiedzialnym za dziś i jutro Polski. Odwróćcie oczy od potępieńczych swarów! Spójrzcie ku tym, którzy uchwalili Konstytucję 3 Maja. Wspólnym wysiłkiem dążyli do naprawy instytucji państwa, rozwiązania ważkich problemów społecznych. Wbrew fali kosmopolitycznych trendów i mód, pragnęli ten tak ważny dla drogi narodu dokument wesprzeć o historyczną pamięć, chrześcijańską tożsamość… Przed Polską zapowiadana debata konstytucyjna. W przestrzeni publicznej coraz głośniej o potrzebie nowej konstytucji. Na miarę nowych potrzeb, wyzwań, problemów. Trzeba przecież konstytucyjnych zabezpieczeń w obliczu ataków na rodzinę, małżeństwo, świętość ludzkiego życia. Jasnego, motywowanego imperatywem niepodległości sprecyzowania relacji z Unią Europejską. To ledwie dwa przykłady. Oby była to debata racjonalna, odpowiedzialna, dyktowana dobrymi uczuciami ku Polsce.

Po mszy świętej uformował się pochód, w którym uczestnicy przeszli na Plac Solidarności. Towarzyszyła im kompania honorowa Wojska Polskiego oraz Orkiestra Straży Granicznej. Uroczystości pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców rozpoczęły się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie wojewoda pomorski Dariusz Drelich przedstawił rys historyczny dotyczący uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mówił też o bohaterach tamtych lat, jak i o bohaterach współczesnych. Reprezentacje różnych środowisk złożyły kwiaty przed pomnikiem. Wśród uczestników 3-majowych uroczystości byli też członkowie „Solidarności”. Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” reprezentował przewodniczący Krzysztof Dośla.

(mig)

Fot. Paweł Glanert

Download PDF
Powrót Drukuj stronę