3 maja 2018 r. Święto Konstytucji 3 maja i Matki Boskiej Królowej Polski, uczcijmy mszą św. w bazylice NMP

3 maja 1791 roku jest jedną z najważniejszych dat w historii naszego narodu. Tegoroczną, 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, będziemy obchodzili z dumą, w patriotycznej atmosferze. 

To, co w historii świata na trwałe pozostało, to spisany dokument – Konstytucja 3 maja. Po utracie niepodległości konstytucja była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny – jak pisali Ignacy PotockiHugo Kołłątaj.

Wojewódzkie Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczną się w czwartek od uroczystej mszy świętej o godz. 12 w bazylice konkatedralnej pw. NMP w Gdańsku (tzw. kościół mariacki posadowiony na Głównym Mieście), celebrowanej pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.  Po mszy św. zaś zostaną złożone wieńce pod pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Na obchody wojewódzkie święta narodowego zaprasza związkowców z NSZZ „Solidarność” wojewoda pomorski Dariusz Drelich.

Będzie to dobry czas na refleksję. Konstytucja. Słowo dzisiaj powszechnie używane. Czy nadużywane? A może zaczęliśmy się nad ustrojem państwa cokolwiek bardziej zastanawiać?

Obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791” pokazuje niesionego na rękach marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, który w lewej ręce trzyma laskę marszałkowską, a w prawej w triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 maja. Po schodach do kolegiaty św. Jana wchodzi król Stanisław August Poniatowski,

Po kościuszkowskiej insurekcji król abdykował choć nie musiał tego czynić.  Nim to uczynił Sejm i król podjęli się wprowadzania reform. Z woli króla utworzono ministerstwa skarbu i wojska oraz cło krajowe oraz zreformowano ustrój państwa w kierunku oświeconej monarchii dziedzicznej.

Konstytucja 3 maja to druga na świecie, ustawa zasadnicza, uchwalona w czasie Sejmu Czteroletniego w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu i próby naprawy Rzeczypospolitej po I rozbiorze.
Konstytucja – Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 roku – ustanawiała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i wprowadzała polityczne równouprawnienie szlachty i stanu mieszczańskiego. Zniosła instytucję jednomyślności, czyli wywindowania do granic absurdu poczucia szlacheckiego egocentryzmu i praw obywatelskich, czyli liberum veto.
Warto przypomnieć, że źródeł Konstytucji szukać trzeba w konfederacji barskiej. Ten zryw w obronie wolności miał też swoje intelektualne podłoże.
Po utracie niepodległości Konstytucja przypominała o demokratycznych i wolnościowych tradycjach.  Pamięć o konstytucji narodowej przez kolejne lata pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i sprawiedliwego społeczeństwa.

ASG

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę