Złe nastroje Polaków

59 proc. Polaków źle ocenia ogólną sytuację w kraju, dobrze 26 proc. – wynika z sondażu CBOS. Negatywne zdanie o sytuacji gospodarczej ma 35 proc. badanych (pozytywne 23 proc.). Najgorzej Polacy oceniają bieżące życie polityczne – jedynie 13 proc. dobrze, natomiast aż 44 proc. źle. W miarę dobre opinie badani wyrażają za to o poziomie życia i warunkach materialnych – to odpowiednio 42 i 42 proc. ocen pozytywnych oraz 14 i 16 proc. negatywnych.

Podobnie złe nastroje panują w całej Europie. Wskaźnik PMI krajów strefy euro, pokazujący oceny i prognozy w sektorze przedsiębiorstw, spadł pod koniec lipca z 45,1 do 44,1 pkt. To najniższy poziom od 2009 r., wskazujące, że przedsiębiorcy w Europie spodziewają się kolejnej fali kryzysu.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę