Zakończenie roku szkolnego w Wąglikowicach

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Wąglikowicach na Kaszubach 23 czerwca br. uroczyście pożegnali rok szkolny 2016/2017.

W uroczystości udział wzięli m.in. przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztof Dośla, skarbnik ZRG NSZZ „S” Stefan Gawroński i kierownik Oddziału „S” w Kościerzynie Józef Rymsza. Gdańska „S” od lat opiekuje się placówką w Wąglikowicach, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa im. NSZZ „Solidarność” i Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Związek m.in. ufundował strój dla działającego przy szkole kaszubskiego zespołu pieśni i tańca. Uczniowie szkoły regularnie otrzymują stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ „S”.

Warto podkreślić, że w tym roku wszyscy uczniowie zespołu szkół w Wąglikowicach uzyskali promocję do kolejnej klasy. Przewodniczący gdańskiej „Solidarności” Krzysztof Dośla pogratulował uczniom bardzo dobrych wyników w nauce oraz życzył im, dyrekcji szkoły i zespołowi pedagogicznemu radosnych wakacji.

ACH

Download PDF
Powrót Drukuj stronę