WZD Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” podsumowała połowę kadencji 2010–2014. 12 listopada w sali Akwen w gdańskiej siedzibie Związku odbyło się Walne Zebranie Delegatów poświęcone sprawozdaniu Rady Sekcji z działalności w ostatnich dwóch latach. Delegaci omówili również sytuację w przemyśle okrętowym w Polsce.

– Stan przemysłu stoczniowego w Polsce jest dramatyczny i odzwierciedla podejście kolejnych rządów III RP do całej polskiej gospodarki, w której zrezygnowano z rozwoju sektora przemysłowego – mówi Roman Kuzimski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego i zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”.

Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego funkcjonuje w strukturach Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Rady Sekcji jest Mirosław Piórek z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „S” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, w składzie Prezydium Rady Sekcji znajdują się m.in. Benedykt Kerlin z KZ NSZZ „S” w Fabryce Mebli Okrętowych FAMOS oraz Krzysztof Żmuda z KZ NSZZ „S” w stoczni Remontowa Shipbuilding.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę