Wyższe o 70 zł emerytury i renty – od marca br.

W 2019 roku emeryci otrzymają przynajmniej o 70 zł brutto wyższe świadczenia. Podobnie będzie z rentami. Taką waloryzację zaproponował rząd, a sejm ją zatwierdził w połowie grudnia 2018 r. Podwyżka będzie obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Od 1 marca br. emeryci mogą liczyć na podwyżki świadczeń. Najwięcej zyskają najmniej zamożni, ale wyższą emeryturę otrzymają również ci „bogatsi”. Waloryzacja będzie wyglądać nieco inaczej niż do tej pory. Oprócz „tradycyjnego” wskaźnika, zastosowana będzie (w przypadku 60 proc. świadczeniobiorców) waloryzacja kwotowa. Ci emeryci otrzymają 3,26 proc. podwyżki, a nie mniej niż 70 zł.

Minimalna emerytura będzie wynosić od 1 marca br. 1100 zł brutto, a nie 1030 zł. Wyższe emerytury podlegać będą waloryzacji doliczając 3,26 proc.

W ubiegłym roku emerytury wzrosły o 2,98 proc., a najniższe świadczenie zostało podniesione o około 30 zł. Przeciętna emerytura w 2019 r. będzie wynosić 2179 zł brutto. Średnia emerytura dla mężczyzn jest wyższa o prawie tysiąc złotych od średniej emerytury kobiet. Wyniesie 2717 zł brutto. Kobiety średnio otrzymają 1817 zł brutto.

W 2019 r. najniższe świadczenie emerytalne oraz renta zarówno z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, jak i renta socjalna oraz renta rodzinna będą wynosić 1100 zł brutto. Osoby którym przysługuje najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy otrzymają 825 zł brutto. Mimo sporej podwyżki, najwyższej w ostatnich latach, nie zrekompensuje to rosnących kosztów utrzymania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalne ponad 7,6 mln osób. Większość stanowią emeryci – około 5,6  mln. Emerytury kobiet są znacznie niższe od emerytur mężczyzn.

Oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę