Więcej zarabiamy w sektorze firm, więcej osób ma pracę…

Sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim jest coraz lepsza. Jak podaje Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w listopadzie 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5 277,55 zł i wzrosło od października o ponad 300 zł. Również wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i to aż o 42,8 proc.

Zdecydowanie lepiej wygląda również sytuacja wśród bezrobotnych w naszym województwie. Ogólnie mamy w Pomorskim 45 321 bezrobotnych, z tego ponad 60 proc. stanowią kobiety i niestety ponad połowa z nich nie ma żadnych kwalifikacji. W listopadzie zarejestrowało się 7 895 osób, a więc o 16,5 proc mniej niż miesiąc wcześniej. W tym po raz pierwszy zarejestrowały się 472 osoby. Ponadto 499 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. 338 osób rozpoczęło szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Natomiast 136 osób rozpoczęło staż w nowych miejscach pracy. Największy wzrost bezrobocia wystąpił w powiecie Lęborskim – o 117 osób i w powiecie nowodworskim – o 71 osób. Natomiast aż w 9 powiatach wystąpił niewielki spadek liczby bezrobotnych, np. w Sopocie o 8 osób.

Na pomorskim rynku pracy nadal mamy sporo obcokrajowców. W listopadzie powiatowe urzędy pracy wpisały 10 168 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Najwięcej, bo aż 87,8 proc. stanowiły oświadczenia dla obywateli Ukrainy.

Oprac. (mig)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę