Trzeba pamiętać. Olimpiada Solidarności popularna wśród młodzieży

Kilkudziesięciu uczniów z ponad trzydziestu liceów i techników z całego Pomorza wzięło udział w finale wojewódzkiego etapu konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, który odbył się 14 marca 2019 r. w Sali BHP w Gdańsku. To już szósta edycja wydarzenia, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności, a partnerami NSZZ „Solidarność”, IPN i samorządy wojewódzkie. 

Zdjęcia: Paweł Glanert

 

W finałach wojewódzkich, które odbyły się równocześnie w stolicy każdego regionu, wzięli udział uczniowie z najlepszym wynikiem w etapie szkolnym, w którym w całej Polsce uczestniczyło około 3500 uczniów z ponad 600 szkół. Po trzech laureatów z każdego województwa w czerwcu weźmie udział w finale ogólnopolskim w Poznaniu. Wcześniej, w ramach przygotowań, przyjadą na kilka dni do kolebki „Solidarności”, czyli do Gdańska. A o tym, że przygotować się warto, świadczą czekające na najlepszych nagrody. To m.in. indeksy na najlepsze uczelnie w Polsce – m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański.

Tak duże zainteresowanie, rosnące z roku na rok, sprawia, że „Olimpiada Solidarności” to największy i najbardziej rozpoznawalny ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce, obejmujący lata 1970–1990. – Jako organizatorzy odczuwamy ogromną satysfakcję z powodu zaufania, jakim obdarzają nas uczniowie i nauczyciele przystępujący tak licznie do konkursu. Z roku na rok dokładamy starań, by oprócz rzetelnego podejścia do opracowywanych zadań konkursowych czy też wspaniałych nagród, laureaci wojewódzcy i ich nauczyciele mogli wzbogacić i uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w organizowanych działaniach towarzyszących projektowi – mówi prezes Fundacji Centrum Solidarności Danuta Kobzdej.

 

Każdy jest zwycięzcą

Ponieważ na Pomorzu partnerem organizacyjnym konkursu była Fundacja Promocji Solidarności, młodzież z naszego regionu miała wyjątkową okazję rozwiązać test o historii „Solidarności” w miejscu narodzin związku, czyli historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. A skoro już o teście mowa, pytania dotyczyły m.in. stanu wojennego, liderów ruchu antykomunistycznego, Okrągłego Stołu i cenzury.

– Pytania były bardzo ambitne, jak na młody wiek uczestników, odwoływały się zarówno do opracowań historycznych, jak i do konkretnych źródeł. Trzeba pochwalić wszystkich uczestników, nie tylko laureatów. Sam fakt, że są młodzi ludzie, którzy chcą poszerzać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania naukowe jest godny uznania. Należy również docenić pracę nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do konkursu. Pamiętajmy, że rok szkolny jest tak skonstruowany, że historii najnowszej poświęca się najmniej czasu, tymczasem posiada ona chyba największy potencjał, jeśli chodzi wychowywanie młodych ludzi, pokazywania wzorców zarówno negatywnych, jak i pozytywnych – podkreśla Adam Chmielecki, politolog i autor książek o „Solidarności”, koordynator wojewódzki konkursu na Pomorzu.

 

Wiedza i pamięć

Dosla_Olimpiada

 

Podczas tegorocznej gali wręczenia dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom finału wojewódzkiego na Pomorzu „Solidarność” reprezentował przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla, który podziękował za pracę i zaangażowanie zarówno organizatorom konkursu, jak i uczestnikom i prowadzącym ich nauczycielom. Krzysztof Dośla podkreślił, jak ważne jest organizowanie wydarzeń, które przekazują przedstawicielom młodszych pokoleń wiedzą historyczną. – Trzeba się uczyć o nie tak dawnej historii, trzeba pamiętać, aby takie zło się już nigdy nie powtórzyło. Po to, abyście wy nie musieli strajkować, abyście nie musieli wychodzić na ulice w obronie swoich praw i wolności. Wierzę również, że wasze pokolenie będzie tym, które będzie realizowało postulaty Sierpnia ’80 i żyło zgodnie z ideałami Solidarności – zwrócił się do młodych ludzi Krzysztof Dośla, który życzył powodzenia podczas finału ogólnopolskiego pomorskim laureatom konkursu.

Red.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę