Tak dla akcji protestacyjnych, poparcie dla „S” Stoczni Gdańskiej – dokumenty KK

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” przyjęła wczoraj (20 czerwca) w Gorzowie Wielkopolskim ważne uchwały i stanowiska. Najważniejsza uchwała odnosi się do planowanych na wrzesień akcji protestacyjnych wobec polityki rządu, w tym antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy.

KK „po zapoznaniu się z wynikami akcji referendalnej, upoważnia Prezydium Sztabu Akcji Protestacyjnej do przygotowania  harmonogramu działań protestacyjnych wobec antypracowniczej i antyspołecznej polityki rządu – czytamy w dokumencie.

Innym ważnym dokumentem jest uchwała dotycząca przyjęcia Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, zawierająca reguły wyborcze obowiązujące w Związku
z wyjątkiem sesji Krajowego Zjazdu Delegatów. Tym samym traci ważność uchwała KK nr 13/09 ws. Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”.

 Ponadto na wniosek Regionu Gdańskiego członkowie KK wyrazili w stanowisku wsparcie dla „Solidarności” Stoczni Gdańskiej.

 Stanowisko KK w sprawie sytuacji Stoczni Gdańskiej

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” deklaruje pełne wsparcie dla „Solidarności” Stoczni Gdańskiej walczącej o miejsca pracy i uchronienie Stoczni przed upadłością. KK  domaga się od właścicieli decyzji w sprawie dokapitalizowania Stoczni, które umożliwią jej normalne funkcjonowanie. Zaniechanie tych decyzji, które miały być wdrożone już w kwietniu br., doprowadzi do dramatycznych skutków szczególnie dla tysięcy pracowników w samej Stoczni i zakładach kooperujących. Stocznia Gdańska – symbol polskich przemian i naszej drogi do wolności – jak chyba żaden polski zakład, stała się też symbolem „błędów i wypaczeń” ostatniego dwudziestolecia – zaczynając od decyzji Rakowskiego o postawieniu Stoczni w stan upadłości. Tymczasem to właśnie przemysł stoczniowy daje szansę na wysokoprzetworzony produkt eksportowy. Przykład kilku polskich stoczni zatrudniających przede wszystkim na umowy o pracę i rozwijających się dynamicznie – mimo trudnej sytuacji na rynku – świadczy dobitnie o tym, że mamy odpowiedni potencjał – zarówno menadżerski, jak i pracowniczy.

 

KK przyjęła także stanowisko w sprawie gospodarki wodnej kraju.

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę