Szpitalne porozumienie w Kościerzynie

Związki zawodowe uratowały sto miejsc pacy w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. Niestety, zwolnionych będzie najprawdopodobniej 134 pracowników co ma poprawić dramatyczna sytuacje finansową szpitala. Wadliwy system finansowania opieki zdrowotnej ma być ratowany kosztem pracowników szpitali i pacjentów. Plan przygotowany przez zewnętrzną firmę konsultingową, który pierwotnie zakładał zwolnienie ponad 230 pracowników, został zweryfikowany.

Czy jednak zwolnienia nie zagrożą bezpieczeństwu pacjentów i czy nie  utrudni to starań o kontrakty z NFZ?

- Plan naprawczy, przygotowany przez firmę zewnętrzną naszym zdaniem nie brał pod uwagę konieczności utrzymania opieki medycznej na należytym poziomie. Mieszkańcy powiatu nie mogą być pozbawieni opieki szpitalnej. Zwolnienia nie mogą zagrozić pacjentom, ani osłabiać naszej pozycji w negocjacjach z NFZ. Zgłosiliśmy więc szereg uwag. Niestety pod presją złej kondycji finansowej sto osób zatrudnionych na czas nieokreślony i 34 osoby na umowach na czas określony będzie musiała odejść. Są przygotowywane punkty doradztwa zawodowego i program dobrowolnych odejść – mówi Andrzej Pufelski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Do końca marca ordynatorzy i pielęgniarki oddziałowe mają przygotować listy osób, które mogą stracić pracę. Największą część zwolnionych będą stanowić pielęgniarki.

Na terenie szpitala w Kościerzynie, otwarte zostanie „Mobilne centrum wsparcia”, w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Na pomoc pracy”.  Możliwe będzie także uzyskanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 40 tys. zł. Samorząd woj. pomorskiego przeznaczył na to 2 mln zł.
Kościerskim szpitalem kieruje inżynier budownictwa Krzysztof Czerkas, który wcześniej rozstał się z posadą w szpitalu w Miastku po tym, jak Rada Nadzorcza Szpitala Powiatu Bytowskiego odwołała go z funkcji. Latem ub.r. Urząd Marszałkowski zlecił Zakładowi Usług Konsultingowych Know How audyt szpitala i opracowanie programu naprawczego oraz usługi dalszego doradztwa.

Komercjalizacja i oddłużenie, czyli de facto li tylko zdjęcie ze szpitali części zobowiązań wobec Skarbu Państwa, nie rozwiązuje problemu. Zobowiązania Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o. na 30 listopada 2013 roku wynosiły 51,6 mln złotych, a hipoteka jest obciążona. To  kamień u szyi przekształconej placówki – spółki prawa handlowego, która nastawiona jest z definicji na generowanie zysków.

ASG

Download PDF
Powrót Drukuj stronę