Stanowisko ZRG NSZZ „S” wobec nauczania historii

Stanowisko wobec nauczania historii w polskich szkołach przyjął Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” podczas obrad w sali Akwen 2 kwietnia. „»Solidarność« domaga się zapewnienia w polskich szkołach właściwego nauczania historii, a szerzej – wychowania patriotycznego” – czytamy m.in. w dokumencie przesłanym do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, komisji edukacji Sejmu i Senatu oraz do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „S”.

 

Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” wobec nauczania historii w polskich szkołach

 

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” domaga się zapewnienia w polskich szkołach właściwego nauczania historii, a szerzej – wychowania patriotycznego.

            W obliczu kolejnych zmian programowych – zwracamy uwagę rządzącym, że takie podejście do kształcenia i wychowania było zawsze podstawą procesu edukacji w polskich szkołach. Oczekujemy, że w wolnej Polsce, gdy wreszcie istnieje możliwość prawdziwego przekazu wiedzy o naszych dziejach, w tym historii najnowszej, będzie to zapewnione.

            Domagamy się zagwarantowania mądrej równowagi między przekazem wiedzy, zdobywaniem umiejętności przydatnych na rynku pracy, a działaniami na rzecz kształtowania osobowości młodych Polaków w oparciu o wartości ukształtowane przez pokolenia, w tym wynikające z wiedzy i pamięci o najnowszej historii Polski, m.in.: czas powstań i insurekcji narodowych, o powstawaniu NSZZ „Solidarność”, czy stanie wojennym.

            Domagamy się DIALOGU władz rządowych, parlamentarnych w tak żywotnej dla przyszłości Polski sprawie – w oparciu o postulaty sformułowane między innymi przez Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

 

Gdańsk, 2 kwietnia 2012 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę