„Solidarność” oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka

Komisja Krajowa oddała hołd bohaterskim robotnikom Radomia, Ursusa i Płocka za wkład w walkę z komunistycznym reżimem. W specjalnym stanowisku w 40. rocznicę Radomskiego Czerwca 1976 r. członkowie Komisji, którzy obradowali w dniach 23–24 czerwca br. w Jedlnie-Letnisko koło Radomia stwierdzili, że z perspektywy 40 lat protesty te były potrzebne, a ofiary nie były daremne.

Dziękujemy uczestnikom tamtych wydarzeń za odważną walkę o godność polskich robotników, o uczciwość w życiu społecznym, o prawo do  bezpiecznego życia we własnej ojczyźnie czytamy w stanowisku. Dziękujemy członkom Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Kościołowi oraz innym osobom, które kierując się solidarnością nie wahały się spieszyć z pomocą prześladowanym i ich rodzinom, którzy wspierali ich materialnie i duchowo, którzy bronili ich przed komunistycznym wymiarem „sprawiedliwości”.

Komisja Krajowa przyjęła też stanowisko z okazji 60. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. – Żądali wolności, chleba i sprawiedliwości oraz poszanowania prawa do publicznego wyrażania przekonań religijnych – napisali w stanowisku Władza skierowała przeciw nim karabiny i czołgi.

Komisja Krajowa to najwyższa władza wykonawcza NSZZ „Solidarność”. Jest powoływana przez Krajowy Zjazd Delegatów na czteroletnią kadencję i w jej skład wchodzą m.in. szefowie regionów i branż związku.

W lipcu spotkamy się ponownie

– Zawsze spotkanie z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” jest dla mnie niezwykle ważne – tak Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął spotkanie z członkami Komisji Krajowej.

Swoje wystąpienie lider PiS rozpoczął od refleksji nad rocznicą Radomskiego Czerwca 1976 roku. Według niego był to protest, który kończył nieudany proces budowania socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego.

Później odbyła się dyskusja dot. realizacji programu wyborczego PiS oraz relacji PiS„Solidarność”. Poruszono wszystkie najistotniejsze tematy, takie jak sytuacja służby zdrowia, wiek emerytalny, obciążenia podatkowe, wymiar sprawiedliwości.

Spotkanie nie wyczerpało wszystkich tematów. Do ponownej dyskusji ma dojść w lipcu, po kongresie tej partii.

ml

Źródło: Dział Informacji KK NSZZ „S”

Czytaj więcej o robotniczym proteście w czerwcu 1976 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę