Solidarność i edukacja

Wręczenie stypendiów X edycji Funduszu im. NSZZ „Solidarność” było najważniejszym punktem uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 27 sierpnia z okazji 32 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

„Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” i „Kształcenie się czyni wolnym” – to hasła przyświecające fundatorom Funduszu i darczyńcom kolejnych edycji. Łącznie od 2003 r. przyznano 409 stypendiów (stypendystów jest mniej, ponieważ część młodych osób otrzymało stypendia kilka razy). W tym roku wsparcie finansowe z Funduszu im. „Solidarności” otrzymało 38 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wyróżniających się bardzo dobrymi wynikami w nauce, aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły, zaangażowaniem w wolontariat, rozwijających swoje pasje i zainteresowania. Dodatkowym warunkiem otrzymania stypendium jest rekomendacja jednej z organizacji Związku.

Spotkanie w wypełnionej po brzegi sali Akwen rozpoczął koncert uzdolnionych muzycznie stypendystów z poprzednich i bieżącej edycji. Karol Giełdon z Uniwersyteckiego Katolickiego LO w Tczewie wykonał utwory Jana Pietrzaka i Wojciecha Młynarskiego, natomiast Eliza Banasik (śpiew, gitara) oraz Weronika Patolong (skrzypce) zaprezentowały bliskie sercu członków „S” ballady Jacka Kaczmarskiego.

Jak podkreślił Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego i spiritus movens Funduszu, postawa wyróżnionych uczniów udowadnia, że edukacja naprawdę jest wielką szansą cywilizacyjną Polski.

Rzeczywiście, zdolności i aktywność tegorocznych stypendystów robią wrażenie. Naukę godzą z szerokimi i bardzo różnorodnymi pasjami, od muzyki poważnej po sport. Jeden ze stypendystów, harcerz, z jednej strony działa w szkolnym kółku teatralny, z drugiej trenuje hokej.

Inny, Karol Giełdon z Tczewa, mimo młodego wieku jest.. dyplomowanym organistą i już odpowiada za oprawę mszy św. w swojej parafii. – Stypendium „Solidarności”, w myśl zasady, że najpierw prawa, potem przyjemność, przeznaczę na podręczniki oraz zakup kompletu nut Jana Sebastiana Bacha – mówił Giełdon.

Przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla przypomniał najważniejsze wydarzenia ze strajku w sierpniu 1980 r., w tym dramatyczny moment 16 sierpnia, gdy trzy kobiety – Ewa Ossowska, śp. Alina Pienkowska i śp. Anna Walentynowicz – „uratowały strajk”, zatrzymujących chcących zakończyć protest kolegów.

Krzysztof Dośla podkreślił również rolę mszy św. odprawianych w Stoczni Gdańskiej przez ks. prałata Henryka Jankowskiego, w tym tą pierwszą odprawioną 17 sierpnia. – Dziś takie nabożeństwa wydają się oczywistością, ale wówczas było to coś wyjątkowego. Po raz pierwszy w historii Polski Ludowej w zakładzie pracy pojawiły się symbole religijne i została odprawiona msza św. – zaznaczył szef ZRG przypominając również podobne msze św. odprawiane w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej przez ks. prałata Hilarego Jastaka. Podkreślił również solidarność strajkujących w sierpniu 1980 r., którzy nie dali się podzielić mimo takich prób ze strony komunistycznej władzy (Komisja Pyki, próby indywidualnych porozumień z poszczególnymi zakładami).

Krzysztof Dośla zaapelował do stypendystów słowami marszałka Józefa Piłsudskiego, aby rozwijając swoje zainteresowania i realizując pasje nie zapominali o historii i tożsamości: „Naród, który nie pamięta swojej przeszłości, nie jest godzien teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” oraz „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to porażka”.

Oklaskami przyjęto słowa przewodniczącego ZRG, który przypomniał trzy pierwsze, najważniejsze postulaty z Sierpnia ’80, które wciąż nie są w pełni zagwarantowane: prawo do powstania niezależnych, wolnych od nacisków władz związków zawodowych, prawo do strajku oraz zapewnienie wolności słowa i dostępu do środków masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

Gośćmi ZRG byli przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Piotr Duda, proboszcz Bazyliki św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski, posłowie Maciej Łopiński i Janusz Śniadek, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adam Krawiec oraz przyjaciel gdańskiej „S” Jacek Smagowicz, zasłużony działacz Związku z Krakowa.

Postać ks. prałata Jankowskiego wspomniał obecny proboszcz Bazyliki św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski: – Ksiądz prałat bardzo lubił spotkania z młodzieżą, podnosiły go one na duchu.

Przewodniczący „S” Piotr Duda podkreślił, ze dziś tak jak 32 lata temu trzeba walczyć o godność – całego narodu, ale także pracowników, poszczególnych osób, a nawet ubezpieczonych. Nawiązał w ten sposób do niedawnego podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat.

Natomiast były szef Związku, obecnie poseł Janusz Śniadek powiedział, że paradoksalnie im więcej lat mija od wydarzeń z sierpnia 1980 r., tym nabierają one większego znaczenia. – Kolejne rocznice Sierpnia ’80 to wyrzut sumienia, przede wszystkich dla rządzących, ale w pewien sposób dla nas wszystkich. Coraz bardziej oddalamy się od marzeń i pragnień strajkujących 32 lata temu, od rzeczywistości, o którą oni walczyli – mówił Janusz Śniadek.

Po uroczystym wręczeniu stypendiów oraz dyplomów i odznak dla darczyńców Funduszu im. NSZZ „Solidarność” (wśród których są zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje zakładowe i oddziałowe Związku, jak i osoby prywatne) stypendyści udali się na Plac Solidarności, gdzie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

– Jesteście przyszłością Polski. A „Solidarność” będzie z wami – mówił pod pomnikiem Wojciech Książek.

Młodzi stypendyści spotkali się również z Karolem Guzikiewiczem, wiceprzewodniczącego KM NSZZ „S” Stoczni Gdańskiej. – Solidarnym i aktywnym można być w każdym wieku. Ja swoją działalność w „Solidarności” rozpocząłem, gdy byłem w waszym wieku, miałem 17 lat – powiedział Guzikiewicz przypominając młodym ludziom, że znajdują się w historycznym miejscu: – To miejsce klęski, tu w grudniu 1970 r. zginęli pierwsi stoczniowcy. Ale to również miejsce zwycięstwa w sierpniu 1980.

ACH

Fot. Paweł Glanert

 

 

 

 

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę