Rządzie, nie tędy droga!

Obradująca 21 marca w Kielcach Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała rząd do wycofania się z nietrafionego pomysłu mechanicznego wydłużenia wieku emerytalnego i przystąpienia do społecznych negocjacji na temat rzeczywistej reformy systemu ubezpieczeń społecznych, w tym do opracowania Narodowej Strategii Demograficznej. To – zdaniem członków KK – jest ratunkiem dla przyszłych emerytów, a nie „praca do śmierci”.

 

Komisja Krajowa raz jeszcze proponuje m.in. ujednolicenie i uzależnienie od rzeczywistych dochodów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ograniczenie patologii w samozatrudnieniu i stosowaniu umów śmieciowych, tworzenie warunków pracy i systemu motywacyjnego zachęcającego osoby starsze do pracy, zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej.

 

KK potwierdziła rozpoczęcie w dniu 26 marca pikiety ciągłej pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, którą rozpocznie Region Gdański. W dniu 30 marca (debata i głosowanie nad wnioskiem o referendum) będzie miała miejsce manifestacja poparcia dla referendum przed parlamentem. Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego Krzysztof Dośla podkreślił, że tylko nadzwyczajną mobilizacją i determinacją możemy osiągnąć swój cel.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę